O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна
ОБНОВЉЕН КОМПЛЕКС ВРТИЋА „БУБАМАРА“
УЗ ПОДРШКУ НОВАК ЂОКОВИЋ ФОНДАЦИЈЕ

27.4.2016.

Данас, 27. априла 2016. године, градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић обишао је вртић „Бубамара“ на Сланој бари, где су завршени радови на уређењу комплекса вртића.
Радови су изведени уз стручни надзор ЈП Завод за изградњу града у име Града Новог Сада и финансијске подршке Новак Ђоковић фондације у укупној вредности од око 2.300.000 динара, а поводом 40. годишњице постојања овог вртића.  
Направљен је терен у дворишту вртића, величине 10x20 метара, мултифункционално игралиште са два коша, два гола за мали фудбал и мрежом за тенис. Фискултурна сала у вртићу у потпуности је реновирана.
Такође, у фискултурној сали је направљена просторија за справе и реквизите намењене за физичку културу. Осим тога, добијен је одређени број различитих реквизита, а монтирана су и постављена три реквизита за игру деце у дворишту вртића.
Захваљујући разумевању и подршци Новак Ђоковић фондацији малишани на Сланој бари добили су модеран, лепо уређен простор за здрав развој и безбрижно одрастање.


УСПЕШНA ЛИЦИТАЦИЈA У ЗИГ-у

20.4.2016.

Данас је у просторијама ЈП Завод за изградњу града успешно одржанa лицитацијa за отуђење грађевинског земљишта за атрактивну парцелу на углу два булевара, Булевара ослобођења и Булевара цара Лазара у Новом Саду. На лицитацији која је протекла без примедби, уз учешће два учесника, парцела број 900/18 К.О. Нови Сад II, површине 32.948 м², продата је фирми „Nepi real estate project one" d.o.o. из Новог Београда по цени од 3.774.000.000 динара.
цео текст...

ИЗГРАДЊА НОВИХ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА

19.4.2016.

Дана 19.04.2016. године извршни директор ЗИГ-а, Милан Балаћ, обишао је једно од постављених игралишта у граду чији је инвеститор ЈП Завод за изградњу града. Крајем марта ове године, на радост многих наших малих Новосађана, започете су активности на изградњи нових дечијих игралишта у граду и приградским насељима.
цео текст...

РАДНА ЗОНА "СЕВЕР IV"

16.4.2016.

Данас, 16. априла 2016. године, градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић и директор ЈП Завод за изградњу града, Дејан Мандић, у присуству својих сарадника, обишли су радну зону "Север IV" где су у току активности на инфраструктурном опремању те локације. Ово је најзначајнији инвестициони подухват у 2016. години јер се комплетно инфраструктурно опрема око 190.000 квадрата у радној зони "Север IV", на потезу од залеђа Рафинерије „Нови Сад“ до аутопута Београд – Суботица.
цео текст...

ЗАСВЕТЛЕО БЛОК НА НОВОМ НАСЕЉУ

8.4.2016.

Глан Градског већа за комуналне послове, Владимир Стојковић и в.д. директор ЈП Завод за изградњу града, Дејан Мандић, обишли су међублоковски простор између улица Душана Даниловића и Сељачких буна на Новом насељу, где су недавно завршени радови на изградњи новог јавног осветљења.
цео текст...

САНАЦИЈА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ СЛАВКА РОДИЋА У КАЋУ

1.4.2016.

Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић и в.д. директора ЈП Завод за изградњу града, Дејан Мандић, посетили су дана, 1. априла 2016. године, Каћ и обишли радове у Улици Славка Родића.   У оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре, у Каћу се обављају радови на санацији коловоза у делу улице Славка Родића (слепи крак према Змај Јовиној улици) у дужини од око 300м.
цео текст...

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КОЛОВОЗА У
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

30.3.2016.

Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић и в.д. директора ЈП Завод за изградњу града, Дејан Мандић, посетили су данас, 30. марта 2016. године, ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици, а такође су обишли и радове на санацији коловоза, који се изводе у неколико улица у овом насељу.
цео текст...

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
У НАСЕЉУ МАЛИ БЕОГРАД

28.3.2016.

Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, и в.д. директора ЈП Завод за изградњу града, Дејан Мандић, обишли су данас, 28. марта 2016. године, радове на изградњи канализационе мреже у насељу Мали Београд на територији Месне заједнице „Видовданско насеље“.
цео текст...

РАДОВИ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

24.3.2016.

Дана 24. марта 2016. године, извршни директор ЈП Завод за изградњу града, Милан Балаћ, обишао је завршне радове на изградњи паркинга у дворишту православне цркве у Сремској Каменици. Ови радови обављају се на основу Програма одржавања објеката путне привреде, а сем асфалтирања подразумевају и решавање проблема одвођења површинских вода са овог простора.
цео текст...
ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
јавно надметање 5.5.2016.
пријаве се примају 4.5.2016.
Google Street View

Google Street View

Google Street View

Google Street View

јавно надметање одржано 20.4.2016.
Google Street View

јавно надметање одржано 13.4.2016.

јавно надметање одржано 12.4.2016.


ГИС
ОБАВЕШТЕЊЕ
О УМАЊЕЊУ ДУГА ЗА 30% ЗА ЈЕДНОКРАТНО ПЛАЋАЊЕ У ЦЕЛОСТИ
Скупштина Града Новог Сада је на седници одржаној дана 11.02.2016. године  усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевин-ског земљишта.
Усвојеним одредбама прописано је да инвеститори који су уговорили плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, у ратама, а нису измирили своје уговорене обавезе, имају право да поднесу захтев да износ преосталог дуга на рате, укључујући и доспели дуг преуговоре на једнократно плаћање у целости са умањењем од 30%.
Право имају и власници објеката који су до дана ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката закључили уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације и исходовали су накнадну грађевинску дозволу.
Право на умањење од 30% могу остварити и инвеститори којима је рок за плаћање на рате по уговору истекао, а нису исплатили сва доспела дуговања, као и инвеститори против којих је Завод покренуо судски поступак ради наплате потраживања по закљученим уговорима уколико измире све трошкове судског поступка (ови инвеститори захтев могу поднети до 31.12.2016.године.).

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2016

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 62/2015 и 3/2016)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
Зоне за обрачун висине накнаде
Износ накнаде по зонама
и намени објеката

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015 и 8/2016)
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - II полугодиште 2015. (Републички завод за статистику)
Зоне за обрачун доприноса
Износ доприноса по зонама
и намени објеката

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, фебруар 2016.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.
Попуњен захтев се може поднети:
поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
факсом на број (021)4889-341
електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document
 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива актуелности | Линкови | Контакт | English
mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад