O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛЕДЊЕ ДЕОНИЦЕ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ

24.10.2014.
   ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да је потписан Уговор са извођачем радова за изградњу саобраћајних површина на Булевару Европе, од Приморске улице до аутопута Суботица – Београд.  
Тренутно се завршавају активности на прикупљању потребне документације за увођење извођача у посао и чека се да истекне законски рок за пријаву радова од 15 дана, пре самог почетка радова.
Када се све ове активности заврше, извођач може бити уведен у посао, што очекујемо да се деси  6. новембра 2014. године.
Уговорена вредност ове инвестиције износи 290.379.800,00 динара, са роком завршетка од 180 календарских дана.
Према пројектно-техничкој документацији радови за изградњу последње деонице IV фазе Булевара Европе, од Приморске улице до аутопута, предвиђена је изградња саобраћајних површина у дужини од око 1800 метара. Биће изграђена коловозна конструкција ширине 7,5 метара, коловоз ће имати две саобраћајне траке са по две коловозне траке, пешачке стазе од бетонских плоча ширине 3 метра, као и бициклистичке стазе од асфалта ширине 2 метра. Коловоз ће се оивичити великим ивичњацима, а одовдњавање са коловоза биће преко бочних сливника. Поред ових радова, у плану је и изградња новог јавног осветљење. Такође, изградиће се кружна раскрсница са краком ка Приморској улици, као и атмосферска канализација. Подсећамо да ће се упоредо са овим радовима изводити радови на изградњи моста који су почели у августу месецу текуће године, са циљем да се комплетна IV фаза Булевара Европе заврши у мају идуће године, а Нови Сад добије још један излаз на аутопут.

ЗИГ ПРИВОДИ КРАЈУ РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ ПРЕЧИСТАЧА У СТЕПАНОВИЋЕВУ

21.10.2014.
   Радови на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Степановићево представљају још једну од капиталних инвестиција коју успешно реализује Завод за изградњу града на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину.
Директор Горан Вишњић: „Јуче су почели радови на изградњи дела водоводне мреже од насеља до самог постројења. Још нам предстоји уградња хидромашинске и електро опреме, тако да очекујемо да пречистач, вредан скоро 100 милиона динара, буде завршен почетком идуће године.“ 
Пречистач је лоциран око једног километра југозападно од самог насеља, у непосредној близини мелиорационог канала, који ће служити као реципијент пречишћених отпадних вода.
Комплекс пречистача простире се на површини од скоро 5000 м² и у оквиру њега изграђена је управна зграда, 2 базена, црпна станица, интерне саобраћајнице, јавна расвета, потисни цевовод којим ће отпадне воде бити одвођене од црпне станице до пречистача и одвод пречишћене воде до реципијента.
Комплетно постројење уклопиће се у природни амбијент околног простора, а у том циљу биће урађено и хортикултурно уређење.
Прошле године ЗИГ је у Степановићеву инвестирао радове на изградњи преко 7 км канализационе мреже која припада сливу 2, а тренутно је у току потписивање уговора са одабраним извођачем за изградњу још око 10,5 км мреже слива 1 и 3, чиме ће проблем одвођења отпадних вода бити решен у целом насељу. Планирамо да следеће године у потпуности решимо највећи комунални проблем у Степановићеву јер ћемо укупно изградити скоро 20 километара секундарне мреже која ће захваљујући пречистачу бити доведена у функционално стање. На тај начин испунићемо обећање дато становницима Степановићева да ће цело насеље добити канализацију, а са  овом праксом наставићемо и даље, све док у свим приградским местима не уведемо једнаке комуналне стандарде.“ - истакао је директор Вишњић.

ЗИГ ГРАДИ КАНАЛИЗАЦИЈУ
У УЛИЦИ ЖИВОЈИНА ЋУЛУМА

20.10.2014.
   ЈП Завод за изградњу града реализује још једну инвестицију предвиђену Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину.
Данас су почели припремни радови на изградњи канализационе мреже у Улици Живојина Ћулума у насељу Мали Београд на Клиси.
  цео текст...

ПРВА ТАКТИЛНА МАПА У НОВОМ САДУ

15.10.2014.
   Данас, 15. октобра, када се обележава Светски дан белог штапа - Светски дан слепих, монтирана је прва тактилна мапа у Новом Саду управо намењена слепим и слабовидим особама. Tактилна мапа постављена је у самом центру града, тачније код Катедрале, док се у наредном периоду планира постављање оваквих мапа и на другим локацијама у Новом Саду. Након монтирања, за неколико дана тактилна мапа ће бити доведена у функционално стање.
  цео текст...
 Ride across Europe

ЈАВНА НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОДРЖАНА 15.10.2014.
Изградња породичног стамбеног објекта, Футог ***ПРОДАТО***
Изградња породичног стамбеног објекта, Ченеј ***ПРОДАТО***
Изградња вишепородичног стамбеног објекта у Улици Корнелија Станковића, Нови Сад
Изградња објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде и производног занатства у Улици Пут Новосадског партизанског одреда, радна зона Север II, Нови Сад
Изградња објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде у улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда, радна Зона Север II, Нови Сад
Изградња објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде, Улицa Новa, северно од Пута Новосадског партизанског одреда, Нови Сад

Contract title:
Procurement of hydro-mechanical equipment for project: Harmonized activities related to extreme water management events – especially flood, inland inundation and drought
Publication reference:
HUSRB/1203/121/145-5.1.3

Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad intends to award a supply contract for hydro-mechanical equipment consisting of submersible pumps for five pumping stations including delivery pipelines, fittings, valves and installation into the existing pumping stations of the sewer manhole. Besides, electric wiring of the electric motor drive along with the remote supervision and control equipment is to be connected. The procurement will include the equipment, transport and installation costs in Novi Sad with financial assistance from the IPA programme of the European Union. The tender dossier is available from website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

The deadline for submission of tenders is September 27th 2013, 14.00h (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

INVITATION TO TENDER

TENDER DOSSIER

DRAWINGS

MINUTES OF MEETING No. 1

CORRIGENDUM No. 1

CORRIGENDUM No. 2

CLARIFICATIONS

CORRIGENDUM No. 3

ANNEX II & III - TECHNICAL SPECIFICATIONS & TECHNICAL OFFER

IMPORTANT NOTIFICATION REGARDING TENDER OPENING OF SESSION

Due to unavailability of the committee members, tender opening session will be postponed. The tenders will be opened in public session on October 07th 2013.; 11.00h (Local time) at Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad, Stevana Branovackog br. 3, 21000 Novi Sad by the Committee appointed for the purpose.

NOTE: Deadline for submission of tenders is not changed and it is October 04th 2013, 14.00h (local time).


МАПА НОВОГ САДА Више о мапи...

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2014

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 70/2013 и 13/2014)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
 
 Мапа зона 

Закон о легализацији
("Сл. гласник РС", бр. 95/2013)

ПОЗИВ
ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

   Дана 1. новембра 2013. године ступио је на снагу Закон о легализацији објеката ("Службени гласник РС" број 95/13), којим је прописано да ће се поступци за легализацију започети пре ступања на снагу овог закона, по захтевима који су поднети до 11. марта 2010. године, а који нису окончани до дана ступања на снагу новог закона, окончати по одредбама овог закона.

Позивамо власнике бесправно изграђених објеката који су, у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, поднели захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта по Закону о планирању и изградњи,  да се јаве у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, ради преузимања документације и достављања исте надлежној Управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, Радничка 2, како би своје право на легализацију објекта остварили у законом прописаним роковима.

Након што Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада провери испуњеност услова за легализацију објекта, у складу са новим Законом о легализацији објеката, стећи ће се услови за обрачунавање и уговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

Документација се може преузети у просторијама ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, Стевана Брановачког број 3.


ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, фебруар 2014.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацији од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
· поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
· факсом на број (021)4889-341
· електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs


Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
 за Microsoft Internet Explorer mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад