O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна
РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

26.9.2016.

   У оквиру редовног одржавања објеката путне привреде, ЈП Завод за изградњу града спроводи активности на уређењу више улица на територији самог Града, али и у приградским насељима.
Tоком августа месеца обављени су радови на  поправци коловоза на две веома прометне раскрснице у Новом Саду: Футошки пут – Илариона Руварца (код Сателитске пијаце) и Темерински пут – Приморска (код Најлон пијаце). Прошле недеље завршени су радови и на санацији раскрснице  Хајдук-Вељкова – Новосадског сајма, а јуче су почели радови на уређењу раскрснице Булевар Слободана Јовановића – Булевар Јована Дучића (код цркве на Новом насељу).
Бољи услови за одвијање саобраћаја стећи ће се у неколико улица у којима су извршени или су тренутно у току радови на пресвлачењу коловоза. Нови слој асфалта добиле су две улице на територији Месне заједнице Јужни Телеп (Митровачка и Браће Миладинов), шест улица у Буковцу и део Шеноине улице у Петроварадину, где је, осим коловоза, санирана и пешачка стаза. Завршени су и радови на поправци коловоза у Улици 1300 каплара на Лиману 3, као и у Улици Ружин гај у Месној заједници Никола Тесла – Телеп. У току су радови у Ветернику и то у улицама Арона Загорице и Борислава Пекића, где се коловоз такође пресвлачи новим слојем асфалта, док се у насељу Доњи Рибњак санира пешачка стаза.
Поред тога, обављају се и радови на поправци коловоза струганим асфалтом који се комбинује са специјалном емулзијом, чиме се постиже већи квалитет и дужа трајност оваквог типа коловозне конструкције. На овај начин саниран је пут за Везирац у Петроварадину, затим четири улице у Ветернику, пет у Адицама и седам на Клиси, док су у завршној фази радови у насељу Сајлово где ће стругани асфалт добити четири улице. Планирано је да се са овим активностима, у зависности од повољних временских услова, настави и у наредном периоду.
Завршени су и радови на уређењу спортских терена и дела дворишта у Основној школи „Мирослав Антић“ у Футогу, а тренутно се, под стручним надзором ЈП Завод за изградњу града, обављају радови на решавању проблема одвођења атмосферских вода, поправци паркинга испред улаза и санацији степеништа унутар комплекса у Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици.
Сви ови радови које, по налогу ЈП Завод за изградњу града, изводи ЈКП Пут, обављају се са циљем да се нашим суграђанима омогуће услови за лакше и што безбедније одвијање како колског, тако и пешачког саобраћаја. Притом стручне службе ЗИГ-а остварују тесну сарадњу  са месним заједницама у смислу одређивања приоритета, односно улица у којима је, због изразитог оштећења, неопходно ургентно извршити радове на санирању путне инфраструктуре.


НОВЕ ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ

16.9.2016.

ЈП Завод за изградњу града изградило је нове теретане на отвореном, чиме је Нови Сад постао богатији за још 5 микролокација предвиђених за спорт и рекреацију. Извођач радова било је ЈКП Лисје, а вредност радова је 4.099.117 динара. Постављене су теретане на Детелинари, у блоку Гагаринова 10; затим у Петроварадину на Садовима код недавно изграђеног дечијег игралишта; у Приморској улици код кошаркашког терена;  на Сајлову такође код терена за кошарку и у Ветернику у дворишту Основне школе „Марија Трандафил“.
цео текст...

ЗАВРШЕНО УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

13.9.2016.

Данас, 13. септембра 2016. године градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић, у присуству директора ЈП Завод за изградњу града, Дејана Мандића, као и других сарадника, обишао је завршене радове на партерном уређењу у ОШ „Жарко Зрењанин“ на Лиману 3. У оквиру ових радова извршена је санација свих поплочаних површина, односно руиниране бетонске плоче на платоу у школском дворишту и на пешачкој стази замењене су новим. Такође су реконструисане атлетске стазе уз ограду школског дворишта, а изграђен је и недостајући део пешачке стазе уз сам објекат школе.
цео текст...

ЗИГ САНИРА ЧЕТИРИ РАСКРСНИЦЕ У ГРАДУ

2.9.2016.

По налогу ЈП Завод за изградњу града радници ЈКП Пут су током августа обавили поправку коловоза на две раскрснице у Новом Саду, на саобраћајницама које су веома фреквентне, са изразитим саобраћајним оптерећењем. У зони раскрснице Футошки пут – Илариона Руварца (код Сателитске пијаце), на десној страни саобраћајнице (гледано из правца Футога) коловоз је био у лошем стању, са дубоким колотразима и различитим пукотинама на асфалту.
цео текст...
ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
пријаве се примају 25.10.2016.
јавно надметање је 26.10.2016.
Google Street View


пријаве се примају 11.10.2016.
јавно надметање је 12.10.2016.
Google Street View


јавно надметање одржано 22.7.2016.
Google Street View

Google Street View


ГИС
ОБАВЕШТЕЊЕ
О УМАЊЕЊУ ДУГА ЗА 30% ЗА ЈЕДНОКРАТНО ПЛАЋАЊЕ У ЦЕЛОСТИ
Скупштина Града Новог Сада је на седници одржаној дана 11.02.2016. године  усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевин-ског земљишта.
Усвојеним одредбама прописано је да инвеститори који су уговорили плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, у ратама, а нису измирили своје уговорене обавезе, имају право да поднесу захтев да износ преосталог дуга на рате, укључујући и доспели дуг преуговоре на једнократно плаћање у целости са умањењем од 30%.
Право имају и власници објеката који су до дана ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката закључили уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације и исходовали су накнадну грађевинску дозволу.
Право на умањење од 30% могу остварити и инвеститори којима је рок за плаћање на рате по уговору истекао, а нису исплатили сва доспела дуговања, као и инвеститори против којих је Завод покренуо судски поступак ради наплате потраживања по закљученим уговорима уколико измире све трошкове судског поступка (ови инвеститори захтев могу поднети до 31.12.2016.године.).

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2016

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 62/2015, 3/2016-испр. и 47/2016)

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта - измене и допуне ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015, 8/2016 и 53/2016)
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - I полугодиште 2016. (Републички завод за статистику)
Зоне за обрачун доприноса
Износ доприноса по зонама
и намени објеката

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, септембар 2016.

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.
Попуњен захтев се може поднети:
поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
факсом на број (021)4889-341
електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document
 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива актуелности | Линкови | Контакт | English
mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад