O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

ПРВА ТАКТИЛНА МАПА У НОВОМ САДУ

15.10.2014.
   Данас, 15. октобра, када се обележава Светски дан белог штапа – Светски дан слепих, монтирана је прва тактилна мапа у Новом Саду управо намењена слепим и слабовидим особама. Tактилна мапа постављена је у самом центру града, тачније код Катедрале, док се у наредном периоду планира постављање оваквих мапа и на другим локацијама у Новом Саду. Након монтирања, за неколико дана тактилна мапа ће бити доведена у функционално стање.
На овај начин, Град Нови Сад наставља константно да улаже напоре у циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом, нарочито када су у питању слепе и слабовиде особе и њихово прилагођавање условима живота у урбаној средини.
Након што су недавно на више локација у граду постављени звучни уређаји на семафорима, ЗИГ наставља са активностима у правцу остваривања принципа приступачног окружења у нашем граду. У циљу да се слепим и слабовидим особама омогући лакше кретање и брже сналажење по граду, почела је реализација пилот -пројекта „тактилне мапе“, иначе прве оваквог типа у Србији.
Тактилна мапа је обликована тако да олакша приступ и коришћење најширем делу потенцијалних корисника (особама са инвалидитетом, деци и старијим особама), ненаметљивог је и савременог дизајна, са светлосним и звучним ефектима, димензије 1 x 1 метар. Читање саме мапе врло је једноставно, а садржај представља уже градско језгро са наглашеним сетом знакова за улице, установе од јавног значаја, пешачку зону, односно непосредно окружење саме мапе.
Мапа је изведена тродимензионално, са легендом и одговарајућим писмом (Брајева азбука). Направљена је од челика те је тако и отпорна на спољне утицаје. Сама мапа конструисана је према дизајну наших архитеката, али према А.Д.А. америчким стандардима за слепе и људе са инвалидитетом. Садржи рељеф града, рељефне натписе, звучну помоћ на два језика (српски и енглески), као и ЛЕД светлосну помоћ за слабовиде особе. Мапа ће поседовати свој систем за напајање тако да и у случају нестанка струје може да функционише.
Планирано је да се тактилне мапе оваквог типа у будућности поставе на оним локацијама у граду где циркулише велики број људи, као што су Универзитетски кампус, СПЕНС, Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“, зграда НИС -а и слично.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЛАНТЕРНЕ АТРИЈУМА МУЗЕЈА ГРАДА

1.10.2014.
   ЈП Завод за изградњу град обавештава јавност да је започело реконструкцију и адаптацију лантерне атријума Музеја Града Новог Сада.
Зграда Музеја Града налази се на Петроварадинској тврђави као значајан историјски објекат са градитељским наслеђем и као такав, заслужује да буде реконструисан јер је у веома лошем стању. У складу са захтевом Градске управе за културу да се изврши реконструкција лантерне и на основу услова и мера заштите прописаних од стране Завода за заштиту споменика културе, ЗИГ је започео реализацију предметне инвестиције.
  цео текст...

ПРОШИРУЈЕ СЕ ТЕМЕРИНСКИ ПУТ У НОВОМ САДУ ОД САВСКЕ ДО НАВОЗА НА ПЕТЉУ АУТОПУТА

30.9.2014.
   Изградњом друге траке Темеринског пута, на деоници од Савске улице до навоза на петљу аутопута Суботица – Београд, ЈП Завод за изградњу града наставља интензивна капитална улагања предвиђена овогодишњим Програмом уређивања грађевинског земљишта.
  цео текст...

ПОСТАВЉЕНИ НОВИ ЗВУЧНИ СЕМАФОРИ

29.9.2014.
   Градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић, и директор ЈП Завод за изградњу града, Горан Вишњић, данас су обишли радове на пуштању нових звучних семафора у рад.
На раскрсници Улице Јована Суботића и Војводе Бојовића званично су пуштени у редован рад нови, савремени уређаји који ће бити постављени на још 10 најпрометнијих раскрсница у ширем центру града.
  цео текст...
 Ride across Europe

ЈАВНА НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОДРЖАНА 15.10.2014.
Изградња породичног стамбеног објекта, Футог ***ПРОДАТО***
Изградња породичног стамбеног објекта, Ченеј ***ПРОДАТО***
Изградња вишепородичног стамбеног објекта у Улици Корнелија Станковића, Нови Сад
Изградња објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде и производног занатства у Улици Пут Новосадског партизанског одреда, радна зона Север II, Нови Сад
Изградња објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде у улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда, радна Зона Север II, Нови Сад
Изградња објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде, Улицa Новa, северно од Пута Новосадског партизанског одреда, Нови Сад

Contract title:
Procurement of hydro-mechanical equipment for project: Harmonized activities related to extreme water management events – especially flood, inland inundation and drought
Publication reference:
HUSRB/1203/121/145-5.1.3

Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad intends to award a supply contract for hydro-mechanical equipment consisting of submersible pumps for five pumping stations including delivery pipelines, fittings, valves and installation into the existing pumping stations of the sewer manhole. Besides, electric wiring of the electric motor drive along with the remote supervision and control equipment is to be connected. The procurement will include the equipment, transport and installation costs in Novi Sad with financial assistance from the IPA programme of the European Union. The tender dossier is available from website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

The deadline for submission of tenders is September 27th 2013, 14.00h (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

INVITATION TO TENDER

TENDER DOSSIER

DRAWINGS

MINUTES OF MEETING No. 1

CORRIGENDUM No. 1

CORRIGENDUM No. 2

CLARIFICATIONS

CORRIGENDUM No. 3

ANNEX II & III - TECHNICAL SPECIFICATIONS & TECHNICAL OFFER

IMPORTANT NOTIFICATION REGARDING TENDER OPENING OF SESSION

Due to unavailability of the committee members, tender opening session will be postponed. The tenders will be opened in public session on October 07th 2013.; 11.00h (Local time) at Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad, Stevana Branovackog br. 3, 21000 Novi Sad by the Committee appointed for the purpose.

NOTE: Deadline for submission of tenders is not changed and it is October 04th 2013, 14.00h (local time).


МАПА НОВОГ САДА Више о мапи...

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2014

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 70/2013 и 13/2014)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
 
 Мапа зона 

Закон о легализацији
("Сл. гласник РС", бр. 95/2013)

ПОЗИВ
ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

   Дана 1. новембра 2013. године ступио је на снагу Закон о легализацији објеката ("Службени гласник РС" број 95/13), којим је прописано да ће се поступци за легализацију започети пре ступања на снагу овог закона, по захтевима који су поднети до 11. марта 2010. године, а који нису окончани до дана ступања на снагу новог закона, окончати по одредбама овог закона.

Позивамо власнике бесправно изграђених објеката који су, у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, поднели захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта по Закону о планирању и изградњи,  да се јаве у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, ради преузимања документације и достављања исте надлежној Управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, Радничка 2, како би своје право на легализацију објекта остварили у законом прописаним роковима.

Након што Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада провери испуњеност услова за легализацију објекта, у складу са новим Законом о легализацији објеката, стећи ће се услови за обрачунавање и уговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

Документација се може преузети у просторијама ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, Стевана Брановачког број 3.


ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, фебруар 2014.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацији од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
· поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
· факсом на број (021)4889-341
· електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs


Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
 за Microsoft Internet Explorer mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад