O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «МАПА ЛОКАЦИЈА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ПРЕЧИСТАЧА У СТЕПАНОВИЋЕВУ

24.7.2015.

   После пречистача у Ковиљу и Руменки, још једно насеље на територији Града Новог Сада добило је постројење за пречишћавање отпадних вода.
Пречистач у Степановићеву изграђен је на око 1,5 км  југозападно од самог насеља, на површини од скоро 5000 м². У оквиру комплекса пречистача изграђена је управна зграда, 2 базена, црпна станица, интерне саобраћајнице, јавно осветљење, ограда око целог комплекса, потисни цевовод којим ће отпадне воде бити одвођене од црпне станице до пречистача и одвод пречишћене воде до реципијента (мелиорационог канала).
У циљу уклапања постројења у природни амбијент околног простора, урађено је и хортикултурно уређење. У наредном периоду биће изграђен и приступни пут од насеља до пречистача , а тренутно је у току израда пројектне документације.
Радове на изградњи пречистача изводило је предузеће „Градитељ НС“ ДОО Нови Сад, а вредност ове инвестиције је 96.560.500,00 динара.
Изградња пречистача има изузетан значај јер се тиме стварају технички предуслови за пуштање у рад новоизграђене канализационе мреже.
у Степановићеву је 2013. године изграђено 7,3 км мреже која припада сливу 3 и покрива део насеља који се простире јужно од Улице војводе Путника.
Изграђена је и једна црпна станица  која је смештена ван насеља, иза мелиорационог канала, а у њу ће се сливати отпадне воде из целог насеља и одатле даље бити потиснуте до пречистача.
У току су радови на изградњи преосталих 10,8 км канализационе мреже која припада сливовима 1 и 2. У оквиру ових радова биће изграђене и две црпне станице (ЦС 1 на зеленом појасу у Улици Биће Кесића, а ЦС 2 на раскрсници улица Солунских добровољаца и Војводе Путника). Завршетком ових радова, односно изградњом око 20-ак км мреже секундарне канализације, проблем одвођења отпадних вода биће решен на простору целог насеља. Тиме ће се омогућити бољи и квалитетнији живот становника Степановићева и још једном  потврдити опредељење ЗИГ-а и Града Новог Сада за приоритетно ангажовање на унапређењу комуналне инфраструктуре и успостављању једнаких комуналних стандарда у свим приградским насељима.

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА У РУМЕНКИ

16.7.2015.

ЈП Завод за изградњу града успешно је реализовало још један инвестициони пројекат значајан за унапређења комуналне инфра-структуре на подручју Града Новог Сада.
После пречистача у Степановићеву и Ковиљу, завршена је изградња и трећег постројења за пречишћавање отпадних вода. Обављени су сви предвиђени грађевински радови и уграђена је потребна хидромашинска и електро опрема, тако да очекујемо да пречистач у Руменки заједно са скоро 7км мреже коју смо изградили прошле године, ускоро буде у функцији“ – изјавио је Горан Вишњић, директор ЈП Завод за изградњу града.
цео текст...

ОБИЛАЗАК РАДОВА У БЕГЕЧУ

3.7.2015.

Дана 02. јула 2015. године, градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић, и директор ЗИГ-а, Горан Вишњић, обишли су радове на изградњи кружне раскрснице у Бегечу. Кружна раскрсница гради се на месту садашње четворокраке раскрснице на укрштању улица  Партизанске и Краља Петра I, а у оквиру предвиђених радова извршиће се проширење коловоза, решиће се проблем одводњавања и изградиће се буш нише после раскрснице.
цео текст...

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦА У БЕГЕЧУ

30.6.2015.

ЈП Завод за изградњу града половином јуна почело је радове на изградњи кружне раскрснице на укрштању улица  Партизанске и Краља Петра I у Бегечу.  Кружна раскрсница биће изграђена на месту садашње четворокраке раскрснице, а димензионисање коловоза предвиђено је за тешко саобраћајно оптерећење. Партизанска улица и Улица краља Петра биће проширене у зони раскрснице, одводњавање ће, као и до сада, бити решено отвореним путним каналима, а биће изграђене и бус нише после раскрснице
цео текст...

 Ride across Europe

ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
пријаве: 5.8.2015.
јавно надметање: 6.8.2015.


јавно надметање одржано 22.7.2015.
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
ЗА ДИЗАЈН

Редни број јавне набавке:
1.2.27

Предмет јавне набавке:

Идејно архитектонско - ликовно решење споменика поводом трагичног страдања младих у дискотеци „Контраст“ у Новом Саду

Рок: 4.5.2015.

цео текст позива...

Обавештење о резултатима конкурса


ГИС

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2015

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 69/2014)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
Зоне за обрачун висине накнаде
Износ накнаде по зонама
и намени објеката

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији (Републички завод за статистику)
Зоне за обрачун доприноса
Износ доприноса по зонама
и намени објеката

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, јуни 2015.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
· поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
· факсом на број (021)4889-341
· електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад