O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «МАПА ЛОКАЦИЈА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА

19.5.2015.

   Данас, 19. маја 2015. године, у просторијама ЈП Железнице Србије у Београду потписан је Анекс основног уговора о изградњи друмско-железничког моста преко Дунава у Новом Саду, тзв. Жежељевог моста.
Уговор су потписали ЈП Железнице Србије, као инвеститор, компанија AZVI, као извођач радова, и представници АП Војводине и Града Новог Сада као органи финансирања.
Том приликом, директор ЈП Завод за изградњу града, Горан Вишњић, потписао је Уговор о начину преноса средстава за финансирање Пројекта са ЈП Железнице Србије и Управом за капитална улагања АПВ, као и Уговор о финансирању за 2015. годину, са ЈП Железнице Србије и компанијом AZVI, чиме су створени услови за наставак радова и завршетак изградње Жежељевог моста преко Дунава у Новом Саду.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА НА РИБЊАКУ

19.5.2015.

Након великих проблема са клизиштем на Доњем путу у Рибњаку, коначно је дошао крај мукама становницима овог дела  града, као и свима који користе овај пут.
У марту месецу ове године почела је санација клизишта Доњег пута у насељу Рибњак а радови који су се изводили били су врло комплкесни. Због деловања клизишта, реконструкција овог дела пута постала је изузетно сложен поступак, јер је још за време израде пројекта дошло до додатних оштећења и промене фактичког стања на терену.
цео текст...

ВЕЋИ ДЕО БУДИСАВЕ ДОБИО КАНАЛИЗАЦИЈУ

8.5.2015.

У четвртак, 07. маја, Градоначелник Милош Вучевић и Зорица Нинић-Ступар, помоћник директора за техничке послове у ЗИГ-у, обишли су насеље Будисаву поводом завршетка радова на изградњи око шест километара канализационе мреже. ЗИГ је прошле године у Будисави изградио преко 7км канализационе мреже, а сада су изведени радови на изградњи мреже која се простире у североисточном делу насеља.
цео текст...

АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА У ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА

6.5.2015.

ЈП Завод за изградњу града интензивирао је радове на редовном одржавању саобраћајница у нашем граду, што свакако радује наше суграђане и возаче који се после сваке зиме суочавају са бројним оштећењима на коловозима. У складу са овогодишњим Програмом одржавања објеката путне привреде и динамичког плана сачињеног на основу анализе постојећег стања и захтева месних заједница Завод је у сарадњи са ЈКП Пут започео асфалтирање коловоза у приградским насељима.
цео текст...
 Ride across Europe

На основу члана 55 и 57 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12)

Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3
објављује

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
ЗА ДИЗАЈН

Редни број јавне набавке:
1.2.27

Предмет јавне набавке:

Идејно архитектонско - ликовно решење споменика* поводом трагичног страдања младих у дискотеци „Контраст“ у Новом Саду

* У складу са чланом 2 Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада (“Сл.лист Града Новог Сада”, бр.15/2009 и 20/2010 и 51/2011) под појмом споменика се подразумева:
“Споменик у смислу ове одлуке је дело ликовне или примењене уметности – фигура, биста, попрсје, рељеф, спомен плоча или друго спомен обележје које обележава догађај или личност значајну за Град Нови Сад, националну историју и културу или светску политичку и културну историју. Скулптурално дело у смислу ове одлуке је дело које се због своје уметничке вредности поставља на јавној површини.”

Рок: 4.5.2015.

цео текст позива...


ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОДРЖАНО 23.01.2015.
Продате две парцеле за изградњу објеката за породично становање у Сремској Каменици - Мишелук II - 4124/9 и 4125/7

ГИС

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2015

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 69/2014)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
Зоне за обрачун висине накнаде
Износ накнаде по зонама
и намени објеката

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији (Републички завод за статистику)
Зоне за обрачун доприноса
Износ доприноса по зонама
и намени објеката

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, фебруар 2014.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
· поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
· факсом на број (021)4889-341
· електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
 за Microsoft Internet Explorer mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад