O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

АКЦИЈА УРЕЂИВАЊА ПРОСТОРА У ЗОНИ ШКОЛА И ВРТИЋА

29.8.2014.

   Као и сваке године пред почетак нове школске године, ЈП Завод за изградњу града спроводи акцију уређења простора у зони објеката школа и предшколских установа у нашем граду.
Циљ нам је да до почетка нове школске године, када ће ученици кренути поново у своје клупе, уредимо околину школа, поправимо прилазе и реконструишемо школска дворишта водећи рачуна о безбедности и стварању лепшег и здравијег амбијента за боравак деце.
Док се наши малишани и ученици новосадских школа одмарају и уживају у свом летњем распусту али и припремају за нову школску годину, користимо најповољнији период, време летњег распуста, да уредимо простор око образовних установа како би се обезбедио виши степен безбедности ђака и омогућило свима онима који бораве на том простору лепше и лагодније услове, али и да се побољша општи естетски утисак и изглед самог простора.
У ту сврху ЗИГ је кроз редовно одржавање реализовало низ активност. Пре свега, завршено је обележавање хоризонталне сигнализације у зони школа и вртића, затим орезивање грана и уклањање сувих стабала, покошене су и зелене и коровске површине, али и поправљени прилази објектима школа.
Поред тога, три школе добиле су школска дворишта у потпуно новом руху. Завршено је уређење највећег школског комплекса на територији града - атлетски полигона у ОШ “Јожеф Атила“. Тај простор готово две деценије није био у функцији, запуштен и девастиран, што је велика штета за ученике који похађају ову школу. Радови су завршени и у ОШ „Иван Гундулић“ на Подбари, где се реконструише терен у дворишту школе, а завршавају се и у ОШ „Соња Маринковић“ на Грбавици где се гради нови приступни пут самом објекту школе. Такође, неколико објеката ће имати и ново јавно осветљење. У току су радови на изградњи јавне расвете у вртићу „Звончица“ у Улици Саве Ковачевића, вртићу „Бајка“ у Улици Стевана Христића, као и код улаза ОШ „Соња Маринковић“ на Грбавици.
У наредном периоду планирамо и следеће радове: изградњу саобраћајних површина око вртића у Радничкој бр. 20, изградњу јавног и декоративног осветљења  у СШ „Михајло Пупин“, уређење школског дворишта ОШ „Никола Тесла“, изградњу јавног осветљења у ОШ „Душан Радовић“ и реконструкцију спортског терена у оквиру ОШ „Ј. Ј. Змај“ у Новим Лединцима. 
Ово је почетак. Трудићемо се да олакшамо боравак деце у овим објектима и у наредном периоду и да обогатимо комплексе образовних установа у оној мери у којој наши млади нараштаји то и заслужују.

ПОЧИЊЕ УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА ЈОШ ДВЕ ШКОЛЕ

15.8.2014.

   ЈП Завод за изградњу града користи време летњег распуста како би уредило девастирана дворишта школа на целој територији града. Циљ нам је да до почетка нове школске године, када ће ученици кренути поново у своје клупе, уредимо и околину школа које представљају потенцијалну опасност за безбедност ученика.

  цео текст...

НОВО ОСВЕТЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ И ВИШЕ УЛИЦА У ГРАДУ

5.8.2014.

   ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да ускоро почиње изградња  новог јавног осветљења у комплексу образовних установа, као и у неколико улица у граду.
На основу Програма уређивања грађевинског земљишта радови ће почети на Руменачком путу, од Авијатичарске улице до надвожњака, у дужини од око 3 км.  Поставиће се 79 нових стубова јавног осветљења висине 10 метара, са 143 нове светиљке и 80 лед сијалица од 127 W. Извођач ових радова је АД Техника Вршац, а вредност инвестиције је 37.421.065,00 динара. У наредних десетак дана очекујемо почетак ових радова који би према Уговору требало да буду завршени за 60 календарских дана.

  цео текст...

ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО КАНАЛА НА ТРАСИ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ

1.8.2014.

   ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да су данас, 01. августа 2014. године, почели радови на изградњи моста преко канала ДТД са прилазним мостовским конструкцијама, што је једна од најзначајнијих инвестиција из овогодишњег Програма уређивања грађевинског земљишта.

  цео текст...

ЈАВНИ ПОЗИВ - КОНКУРС
за доделу Награде
Ранко Радовић 2014

 Ride across Europe

ОДРЖАНА ЈАВНА НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
3.7.2014.

• Парцела број 5994 К.О. Нови Сад I, 715м2, Улица Коперникова 49, за изградњу пословног, стамбеног или стамбено - пословног објекта ***ПРОДАТО***
• Парцела 4125/1 К.О. Сремска Каменица, 508м2, Мишелук II, зa изградњу објекта за породично становање ***ПРОДАТО***

Contract title:
Procurement of hydro-mechanical equipment for project: Harmonized activities related to extreme water management events – especially flood, inland inundation and drought
Publication reference:
HUSRB/1203/121/145-5.1.3

Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad intends to award a supply contract for hydro-mechanical equipment consisting of submersible pumps for five pumping stations including delivery pipelines, fittings, valves and installation into the existing pumping stations of the sewer manhole. Besides, electric wiring of the electric motor drive along with the remote supervision and control equipment is to be connected. The procurement will include the equipment, transport and installation costs in Novi Sad with financial assistance from the IPA programme of the European Union. The tender dossier is available from website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

The deadline for submission of tenders is September 27th 2013, 14.00h (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

INVITATION TO TENDER

TENDER DOSSIER

DRAWINGS

MINUTES OF MEETING No. 1

CORRIGENDUM No. 1

CORRIGENDUM No. 2

CLARIFICATIONS

CORRIGENDUM No. 3

ANNEX II & III - TECHNICAL SPECIFICATIONS & TECHNICAL OFFER

IMPORTANT NOTIFICATION REGARDING TENDER OPENING OF SESSION

Due to unavailability of the committee members, tender opening session will be postponed. The tenders will be opened in public session on October 07th 2013.; 11.00h (Local time) at Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad, Stevana Branovackog br. 3, 21000 Novi Sad by the Committee appointed for the purpose.

NOTE: Deadline for submission of tenders is not changed and it is October 04th 2013, 14.00h (local time).


МАПА НОВОГ САДА Више о мапи...

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2014

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 70/2013 и 13/2014)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
 
 Мапа зона 

Закон о легализацији
("Сл. гласник РС", бр. 95/2013)

ПОЗИВ
ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

   Дана 1. новембра 2013. године ступио је на снагу Закон о легализацији објеката ("Службени гласник РС" број 95/13), којим је прописано да ће се поступци за легализацију започети пре ступања на снагу овог закона, по захтевима који су поднети до 11. марта 2010. године, а који нису окончани до дана ступања на снагу новог закона, окончати по одредбама овог закона.

Позивамо власнике бесправно изграђених објеката који су, у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, поднели захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта по Закону о планирању и изградњи,  да се јаве у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, ради преузимања документације и достављања исте надлежној Управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, Радничка 2, како би своје право на легализацију објекта остварили у законом прописаним роковима.

Након што Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада провери испуњеност услова за легализацију објекта, у складу са новим Законом о легализацији објеката, стећи ће се услови за обрачунавање и уговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

Документација се може преузети у просторијама ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, Стевана Брановачког број 3.


ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, фебруар 2014.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацији од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
· поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
· факсом на број (021)4889-341
· електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs


Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
 за Microsoft Internet Explorer mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад