O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

ПОСТАВЉАЊЕ СЕМАФОРА И ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА НОВОМ НАСЕЉУ

6.10.2015.

Члан Градског већа за комуналне послове, Владимир Стојковић, и в.д. директора ЈП Завод за изградњу града, Дејан Мандић, у уторак, 06. октобра, обишли су раскрсницу Булевара Слободана Јовановића и Улице Бранислава Бороте на Новом насељу, где су почели радови на изградњи саобраћајних површина и семафоризацији пешачког прелаза.
Овај пешачки прелаз, који је обележен преко 4 саобраћајне траке, без разделног острва, до сада је био означен само хоризонталном сигнализацијом, што није довољно за пружање максималне безбедности свим учесницима у саобраћају.
Због велике густине саобраћаја, више саобраћајних трака по смеру, непосредне близине објекта Дома здравља и аутобуских стајалишта, отежан је прелазак пешака и постоји оправдана потреба за безбеднијим и ефекснијим регулисањем саобраћаја постављањем пешачког семафора.
У оквиру предвиђених радова биће постављена три семафорска стуба, пешачки тастер, бројачки дисплеј, као и звучни уређај намењен слепим и слабовидим лицима.
Семафор ће радити у режиму најаве, што значи да ће пешаци притиском на тастер омогућити појаву зеленог светла ради безбедног преласка преко улице. Притом ће овај семафор радити у координацији са семафором на суседној раскрсници Булевара Слободана Јовановића и Булевара Јована Дучића, што ће омогућити већу и бољу проточност саобраћаја.
Радови на постављању семафора подразумевају и изградњу разделног острва, ширине 1,50 метара и дужине 142,25 метара, које ће се надовезати на већ постојеће острво и простираће се од раскрснице са Булеваром Јована Дучића до Улице Бранислава Бороте.  Задржава се постојећа ширина пешачког прелаза и уводи се бициклистички прелаз који до сада није постојао на овој локацији, а за потребе безбедног кретања слепих и слабовидих лица у зони раскрснице, предвиђено је постављање плоча упозорења и плоча водиља.
Извођач радова на изградњи пешачког семафора је ДОО „Инвест-инжењеринг“ Нови Сад, рок за завршетак радова је 50 календарских дана, а уговорена вредност је 5.824.357,00 динара.

ИЗГРАЂЕН НОВИ ПАРКИНГ У ОКВИРУ
УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КАМПУСА

2.10.2015.

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и в.д. директор ЗИГ-а Дејан Мандић су у четвртак, 1. октобра, присуствовали свечаности поводом почетка прве године основних  академских студија  на Економском факултету у Новом Саду.
Након свечаности, представници Универзитета и градоначелник обишли су и новоизграђени паркинг поред зграде Економског факултета у Јиречековој улици.
цео текст...

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЛОКАЛИТЕТА У РАДНОЈ ЗОНИ СЕВЕР II

10.9.2015.

У циљу комуналног опремања локалитета у радној зони Север 2, ЈП Завод за изградњу града реализовало је радове на изградњи Улице Нова која повезује Привредникову и Пут новосадског партизанског одреда. Ова инвестиција завршена је и пре уговореног рока, а обухвата изградњу  саобраћајнице у дужини од око 336м, која је део секундарне путне мреже на простору за пословање у северозападном делу Новог Сада.
цео текст...
 Ride across Europe

ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
пријаве се примају: 27.10.2015.
јавно надметање: 28.10.2015.

Изградња објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде, у Новом Саду, Улицa Новa, северно од Пута Новосадског партизанског одреда

Изградња пословног објекта у Улици Ослобођења, Руменка

Изградња објекта за породично становање у Новом Саду, Улица Милана Савића

ГИС

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2015

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 69/2014 и 32/2015)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
Зоне за обрачун висине накнаде
Износ накнаде по зонама
и намени објеката

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015 и 33/2015)
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији (Републички завод за статистику)
Зоне за обрачун доприноса
Износ доприноса по зонама
и намени објеката

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, септембар 2015.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.
Попуњен захтев се може поднети:
поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
факсом на број (021)4889-341
електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива актуелности | Линкови | Контакт | English
mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад