O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

ЗИГ НАСТАВЉА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У СТЕПАНОВИЋЕВУ

18.11.2014.

   Данас, 18. новембра, почели су радови на изградњи преосталих 10,8 км мреже секундарне канализације у насељу Степановићево.
Према пројекту, канализација у Степановићеву подељена је на три слива, а прошле године  ЗИГ je завршио радове на изградњи преко 7 км канализационе мреже  и црпне станице која припада сливу 3.
Како би се проблем одвођења отпадних вода решио на простору целог насеља, наставља се реализација овог капиталног инфраструктурног пројекта изградњом мреже која припада сливовима 1 и 2.
Будућа канализациона мрежа обухвата улице Саве Ковачевића, Солунских добровољаца, Степе Степановића, Милунке Савић, Биће Кесића, Иве Лоле Рибара, Светозара Марковића, Војводе Путника, Партизанску и 23. октобра.
Уговорени радови такође подразумевају изградњу и опремање  две црпне станице. ЦС 1 лоцирана је на зеленом појасу у Улици Биће Кесића, а ЦС 2 на раскрсници улица Солунских добровољаца и Војводе Путника.
Укупна вредност ове инвестиције је 88.782.925 динара, а рок за завршетак радова је 150 календарских дана.
Директор ЗИГ-а, Горан Вишњић: „Циљ нам је да цело Степановићево добије канализацију и да тако у потпуности решимо један од најкрупнијих комуналних проблема у овом насељу. Због тога настављамо радове јер морамо изградити укупно око 20 километара канализационе мреже како би било покривено цело насеље. Следеће године ћемо завршити и изградњу сепаратног постројења за пречишћавање отпадних вода, чиме ћемо омогућити функционисање новоизграђене канализационе мреже у Степановићеву.
Радови на изградњи пречистача у насељу Степановићево, започети ове године, успешно се реализују и улазе у завршну фазу. До сада су обављени сви предвиђени грађевински радови, а преостала је још уградња потребне опреме тако да је реално очекивати да ће ова инвестиција, вредна скоро 100 милиона динара, бити завршена почетком идуће године.

ПОЧИЊЕ УРЕЂЕЊЕ ВИТЕШКЕ УЛИЦЕ НА АДИЦАМА

14.11.2014.

ЈП Завод за изградњу града почиње комунално уређење Витешке улице, а становници овог дела Адица коначно добијају нову саобраћајницу и јавно осветљење.
Ова улица се простире од Улице Десанке Максимовић до Шумске у дужини од око 370 метара, дуго је била занемаривана и у комуналном смислу врло запуштена. Коловоз не постоји, већ је у једном делу само насут стругани асфалт као некадашње решење за безбедније одвијање саобраћаја.
цео текст...

УРЕЂУЈЕ СЕ ЈОШ ЈЕДНО ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ У ГРАДУ

13.11.2014.
Ове године ЈП Завод за изградњу града је посебну пажњу посветило уређивању школских дворишта а за ту намену су у буџету града, после више година, обезбеђена значајна средства. Нису занемарени ни малишани у вртићима у којима су такође, извршени бројни радови јер нам је циљ да деци у вртићима и школарцима омогућимо безбедан и пријатан боравак у двориштима установа које похађају.
цео текст...

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ СТАМБЕНОГ БЛОКА У ПРОДУЖЕТКУ БУЛЕВАРА ЈОВАНА ДУЧИЋА

10.11.2014.
У оквиру реализације инвестиционих актив-ности предвиђених Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину, ЗИГ је данас, 10. новембра, почео радове на комуналном уређењу блока стамбених објеката у продужетку Булевара Јована Дучића на Новом насељу.
цео текст...

ПОЧИЊУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПОСЛЕДЊЕ ДЕОНИЦЕ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ

7.11.2014.
Са великим задовољством желимо да обавестимо јавност да ће у понедељак, 10. новембра 2014. године почети радови на изградњи последње деонице IV фазе Булевара Европе. Као што је и обећао директор ЗИГ-а, Горан Вишњић, реализација овог капиталног пројекта се наставља и последњи радови се односе на изградњу саобраћајних површина на Булевару Европе, од Приморске улице до аутопута Суботица – Београд.
цео текст...
 Ride across Europe

ЈАВНА НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОДРЖАНА 15.10.2014.
Изградња породичног стамбеног објекта, Футог ***ПРОДАТО***
Изградња породичног стамбеног објекта, Ченеј ***ПРОДАТО***
Изградња вишепородичног стамбеног објекта у Улици Корнелија Станковића, Нови Сад
Изградња објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде и производног занатства у Улици Пут Новосадског партизанског одреда, радна зона Север II, Нови Сад
Изградња објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде у улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда, радна Зона Север II, Нови Сад
Изградња објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде, Улицa Новa, северно од Пута Новосадског партизанског одреда, Нови Сад

Contract title:
Procurement of hydro-mechanical equipment for project: Harmonized activities related to extreme water management events – especially flood, inland inundation and drought
Publication reference:
HUSRB/1203/121/145-5.1.3

Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad intends to award a supply contract for hydro-mechanical equipment consisting of submersible pumps for five pumping stations including delivery pipelines, fittings, valves and installation into the existing pumping stations of the sewer manhole. Besides, electric wiring of the electric motor drive along with the remote supervision and control equipment is to be connected. The procurement will include the equipment, transport and installation costs in Novi Sad with financial assistance from the IPA programme of the European Union. The tender dossier is available from website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

The deadline for submission of tenders is September 27th 2013, 14.00h (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

INVITATION TO TENDER

TENDER DOSSIER

DRAWINGS

MINUTES OF MEETING No. 1

CORRIGENDUM No. 1

CORRIGENDUM No. 2

CLARIFICATIONS

CORRIGENDUM No. 3

ANNEX II & III - TECHNICAL SPECIFICATIONS & TECHNICAL OFFER

IMPORTANT NOTIFICATION REGARDING TENDER OPENING OF SESSION

Due to unavailability of the committee members, tender opening session will be postponed. The tenders will be opened in public session on October 07th 2013.; 11.00h (Local time) at Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad, Stevana Branovackog br. 3, 21000 Novi Sad by the Committee appointed for the purpose.

NOTE: Deadline for submission of tenders is not changed and it is October 04th 2013, 14.00h (local time).


МАПА НОВОГ САДА

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2014

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 70/2013 и 13/2014)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
 
 Мапа зона 

Закон о легализацији
("Сл. гласник РС", бр. 95/2013)

ПОЗИВ
ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

   Дана 1. новембра 2013. године ступио је на снагу Закон о легализацији објеката ("Службени гласник РС" број 95/13), којим је прописано да ће се поступци за легализацију започети пре ступања на снагу овог закона, по захтевима који су поднети до 11. марта 2010. године, а који нису окончани до дана ступања на снагу новог закона, окончати по одредбама овог закона.

Позивамо власнике бесправно изграђених објеката који су, у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, поднели захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта по Закону о планирању и изградњи,  да се јаве у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, ради преузимања документације и достављања исте надлежној Управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, Радничка 2, како би своје право на легализацију објекта остварили у законом прописаним роковима.

Након што Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада провери испуњеност услова за легализацију објекта, у складу са новим Законом о легализацији објеката, стећи ће се услови за обрачунавање и уговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

Документација се може преузети у просторијама ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, Стевана Брановачког број 3.


ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, фебруар 2014.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацији од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
· поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
· факсом на број (021)4889-341
· електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
 за Microsoft Internet Explorer mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад