O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «МАПА ЛОКАЦИЈА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦА У БЕГЕЧУ

30.6.2015.

   ЈП Завод за изградњу града половином јуна почело је радове на изградњи кружне раскрснице на укрштању улица  Партизанске и Краља Петра I у Бегечу. 
Кружна раскрсница биће изграђена на месту садашње четворокраке раскрснице, а димензионисање коловоза предвиђено је за тешко саобраћајно оптерећење. Партизанска улица и Улица краља Петра биће проширене у зони раскрснице, одводњавање ће, као и до сада, бити решено отвореним путним каналима, а биће изграђене и бус нише после раскрснице.
„Радови на изградњи кружне раскрснице изводе се искључиво у циљу повећања безбедности у саобраћају. Ова раскрсница веома је оптерећена јер се по њој одвија и јавни аутобуски превоз, а фреквенцији у саобраћају доприноси и чињеница што је Партизанска улица део државног пута I реда, на магистралном правцу Нови Сад-Бачка Паланка. Измена режима саобраћаја биће прилагођена извођењу радова, али битно је истаћи да на главном путном правцу саобраћај неће бити у прекиду“ – изјавио је директор ЗИГ-а, Горан Вишњић.
Пре почетка радова на самој раскрсници, обављени су радови на измештању Телекомових подземних инсталација. С обзиром на то да се ови радови нису изводили на коловозу, већ на пешачким и зеленим површинама, за време њиховог трајања колски саобраћај се несметано одвијао.
Што се тиче радова на самој раскрсници, првобитно је планирано да се они изводе фазно, уз наизменично пропуштање возила на главном путном правцу дуж Партизанске улице.
Међутим, стручне службе ЗИГ-а, у сарадњи са Градском управом за саобраћај и путеве, израдиле су нови пројекат измене режима саобраћаја како би се у што мањој мери реметило одвијање саобраћаја на путу Нови Сад-Бачка Паланка.  Новим решењем биће омогућено да се задржи двосмерни саобраћај и тиме спрече загушења, односно застоји у одвијању саобраћаја на главном путном правцу.
Измена режима саобраћаја усаглашаваће се са током извођења радова па ће, када се појави потреба за тим, у одређеним временским интервалима бити примењено наизменично одвијање саобраћаја.
Укупна вредност радова на изградњи кружне раскрснице је око 25 милиона динара. Радове, према пројекту појачаног одржавања, изводи ЈКП Пут, а планирано је да буду завршени током августа.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ТЕМЕРИНСКОМ ПУТУ

10.6.2015.

Дана 10. јуна 2015. године, градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић и директор ЗИГ-а, Горан Вишњић, са својим сарадницима обишли су завршене радове на проширењу Темеринског пута, од Савске улице до навоза на петљу аутопута Суботица-Београд. Сам обилазак радова испратио је велики број окупљених грађана који су изразили своје задовољство због завршених радова и нарочито због изградње кружне раскрснице на овом месту.
цео текст...

КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА У РАДНОЈ ЗОНИ СЕВЕР II

29.5.2015.

У циљу комуналног опремања локалитета у радној зони Север 2, ЈП Завод за изградњу града у понедељак, 1. јуна, почиње радове на изградњи Улице Нова која ће повезати Привредникову и Пут новосадског партизанског одреда. На овај начин Завод предузима конкретне мере ка привлачењу потенцијалних инвеститора јер је пракса показала да је важан критеријум за заинтересованост улагача степен опремљености земљишта. 
цео текст...

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ПРЕЧИСТАЧА У КОВИЉУ

25.5.2015.

У петак,  22. маја,  Градоначелник Милош Вучевић и представници ЗИГ-а  обишли су насеље Ковиљ поводом завршетка радова на изградњи пречистача отпадних вода. Са циљем побољшања услова свакодневног живота у приградским насељима, Град Нови Сад инвестирао је у изградњу чак три постројења за пречишћавање отпадних вода. Радови на изградњи пречистача у Ковиљу и Степановићеву су комплетно завршени, а до краја године биће окончани и радови на изградњи пречистача у Руменки.
цео текст...

 Ride across Europe

НАРЕДНА ЈАВНА НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
ЗА ДИЗАЈН

Редни број јавне набавке:
1.2.27

Предмет јавне набавке:

Идејно архитектонско - ликовно решење споменика поводом трагичног страдања младих у дискотеци „Контраст“ у Новом Саду

Рок: 4.5.2015.

цео текст позива...

Обавештење о резултатима конкурса


ГИС

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2015

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 69/2014)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
Зоне за обрачун висине накнаде
Износ накнаде по зонама
и намени објеката

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији (Републички завод за статистику)
Зоне за обрачун доприноса
Износ доприноса по зонама
и намени објеката

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, јуни 2015.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
· поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
· факсом на број (021)4889-341
· електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
 за Microsoft Internet Explorer mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад