O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна
КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ШЕСТ УЛИЦА У ФУТОГУ

2.8.2016.

   ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да су завршени радови на изградњи канализације у делу насеља Футог, чиме je за преко 120 домаћинстава решен проблем одвођења отпадних вода.
Новоизграђена канализациона мрежа, у дужини од 1.376м, простире се у улицама Босанска, Саве Мркаља, Душана Кошутића, Краља Драгутина, Голуба Бабића и Владана Стефановића.
У Улици Владана Стефановића изграђена је и црпна станица у коју је уграђена потребна хидромашинска и електро опрема, а обављени су и радови на довођењу свих раскопаних површина у технички исправно стање.
По добијању употребне дозволе мрежа ће бити предата ЈКП Водовод и канализација, а ово предузеће реализоваће радове на изградњи кућних прикључака.


НОВО ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
ЗА ПОЛИЦИЈСКУ СТАНИЦУ НА КЛИСИ

29.7.2016.

ЈП Завод за изградњу града реализује још једну инвестицију предвиђену овогодишњим Програмом уређивања грађевинског земљишта. У току су радови на изградњи новог јавног осветљења Полицијске испоставе Клиса у Ченејској улици.
цео текст...

ОБИЛАЗАК РАДНЕ ЗОНЕ „СЕВЕР IV“

25.7.2016.

Данас, 25. јула 2016. године председник Владе АП Војводине, Игор Мировић и градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић, у присуству директора ЈП Завод за изградњу града, Дејана Мандића, као и других сарадника, обишли су градилиште у радној зони „Север 4“ где су у току активности на инфраструктурном опремању те локације.
цео текст...

ХЛАДНА РЕЦИКЛАЖА НА РИБАРСКОМ ОСТРВУ

8.6.2016.

Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић и в.д. директора ЈП „Завод за изградњу града“, Дејан Мандић, обишли су у уторак,  7. јуна 2016. године, радове на поправци коловоза на Рибарском острву. Деоница у дужини од 500м санира се методом хладне рециклаже, а радове, у оквиру презентације ове технологије, изводи и донира ВД „Југокоп-Подриње“ из Шапца.
цео текст...

УРЕЂИВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕЛЕПУ, АДИЦАМА И ВЕТЕРНИКУ

20.5.2016.

ЈП Завод за изградњу града у оквиру редовног одржавања саобраћајница изводи радове на санацији коловоза у више месних заједница у граду. У Улици Милана Савића на Телепу (од броја 6 до Улице Капетана Берића) завршени су радови на пресвлачењу коловоза асфалтом. У дужини од 140 метара и ширини од 5 метара изграђена је нова коловозна конструкција са два слоја асфалта, извршена нивелација шахтова, као и израда сливника, а постављени су и ивичњаци са обе стране коловоза. Завршетком ових радова комплетно су уређене саобраћајне површине у целој улици.
цео текст...

ОБНОВЉЕН КОМПЛЕКС ВРТИЋА „БУБАМАРА“
УЗ ПОДРШКУ НОВАК ЂОКОВИЋ ФОНДАЦИЈЕ

27.4.2016.

Данас, 27. априла 2016. године, градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић обишао је вртић „Бубамара“ на Сланој бари, где су завршени радови на уређењу комплекса вртића. Радови су изведени уз стручни надзор ЈП Завод за изградњу града у име Града Новог Сада и финансијске подршке Новак Ђоковић фондације у укупној вредности од око 2.300.000 динара, а поводом 40. годишњице постојања овог вртића.  
цео текст...

УСПЕШНA ЛИЦИТАЦИЈA У ЗИГ-у

20.4.2016.

Данас је у просторијама ЈП Завод за изградњу града успешно одржанa лицитацијa за отуђење грађевинског земљишта за атрактивну парцелу на углу Булевара ослобођења и Булевара цара Лазара у Новом Саду. На лицитацији која је протекла без примедби, уз учешће два учесника, парцела број 900/18 К.О. Нови Сад II, површине 32.948 м², продата је фирми „Nepi real estate project one" d.o.o. из Новог Београда по цени од 3.774.000.000 динара.
цео текст...

ИЗГРАДЊА НОВИХ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА

19.4.2016.

Дана 19.04.2016. године извршни директор ЗИГ-а, Милан Балаћ, обишао је једно од постављених игралишта у граду чији је инвеститор ЈП Завод за изградњу града. Крајем марта ове године, на радост многих наших малих Новосађана, започете су активности на изградњи нових дечијих игралишта у граду и приградским насељима.
цео текст...
ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
јавно надметање одржано 22.7.2016.
Google Street View

Google Street View

јавно надметање одржано 5.5.2016.
Google Street View

Google Street View

Google Street View

Google Street View


ГИС
ОБАВЕШТЕЊЕ
О УМАЊЕЊУ ДУГА ЗА 30% ЗА ЈЕДНОКРАТНО ПЛАЋАЊЕ У ЦЕЛОСТИ
Скупштина Града Новог Сада је на седници одржаној дана 11.02.2016. године  усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевин-ског земљишта.
Усвојеним одредбама прописано је да инвеститори који су уговорили плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, у ратама, а нису измирили своје уговорене обавезе, имају право да поднесу захтев да износ преосталог дуга на рате, укључујући и доспели дуг преуговоре на једнократно плаћање у целости са умањењем од 30%.
Право имају и власници објеката који су до дана ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката закључили уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације и исходовали су накнадну грађевинску дозволу.
Право на умањење од 30% могу остварити и инвеститори којима је рок за плаћање на рате по уговору истекао, а нису исплатили сва доспела дуговања, као и инвеститори против којих је Завод покренуо судски поступак ради наплате потраживања по закљученим уговорима уколико измире све трошкове судског поступка (ови инвеститори захтев могу поднети до 31.12.2016.године.).

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2016

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 62/2015, 3/2016-испр. и 47/2016)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
Зоне за обрачун висине накнаде
Износ накнаде по зонама
и намени објеката

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015, 44/2015 и 8/2016)
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - II полугодиште 2015. (Републички завод за статистику)
Зоне за обрачун доприноса
Износ доприноса по зонама
и намени објеката

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, фебруар 2016.

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.
Попуњен захтев се може поднети:
поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
факсом на број (021)4889-341
електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document
 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива актуелности | Линкови | Контакт | English
mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад