O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО КАНАЛА ДТД

11.7.2014.

   Данас је у просторијама ЈП Завод за изградњу града одржана конференција за новинаре поводом почетка изградње моста преко Канала ДТД на траси Булевара Европе, којој је присуствовао Владимир Стојковић, члан Градског већа за комуналне послове. Остали учесници конференције били су Горан Вишњић, директор ЈП Завод за изградњу града, Стојан Чолаков, директор „Енергопројект нискоградње“ из Београда и Зорица Нинић Ступар, помоћник директора за техничке послове у ЗИГ-у.
Повод за одржавање данашњег догађаја је  завршетак поступка јавне набавке за изградњу новог моста преко Канала ДТД на траси Булевара Европе, након чега је потписан Уговор између ЈП Завод за изградњу града и најповољнијег извођача радова, фирме АД „Енергопројект нискоградња“ из Београда и ДОО „West-gradnja“ из Шапца које су доставиле заједничку понуду у износу од 656.838.785,11 динара и роком за завршетак радова од 230 календарских дана.
Будући мост биће дугачак 176 метара, широк два пута по 13,70 метара, а имаће две коловозне траке, пешачке и бициклистичке стазе. Пројекат подразумева саобраћајницу са две коловозне траке и са по две саобраћајне траке, обостране пешачке стазе ширине 3 метра, бициклистичке стазе ширине 2 метра са обе стране коловоза, као и ново јавно осветљење.
Владимир Стојковић изразио је задовољство што је, захваљујући уложеном труду стручних служби ЗИГ-а, раскинут уговор са фирмом „Боровица транспорт“ и што је спроведен нови поступак јавне набавке који је резултирао новом понудом за изградњу моста, за око 350 милиона мањом од претходне. Тиме, сем што је остварена уштеда у буџету Града, омогућено је да се коначно крене у реализацију овог пројекта. Будући мост и изградња саобраћајнице од Приморске улице до аутопута треба у исто време да буду завршени идуће године, што представља коначни завршетак  IV фазе Булевара Европе. Стојковић је посебно апеловао на предузеће Коридори Србије да прате планирану динамику радова и заврше своје радове на петљи како би се остварило несметано прикључење Булевара Европе на аутопут.
Директор Вишњић упознао је представнике медија са појединим одредбама Уговора, посебно нагласивши да нису предвиђене авансне исплате извођачу радова који сем тога, за обезбеђивање банкарске гаранције мора исплатити износ од чак 10%, а не 5% како је то предвиђао уговор из 2011. године,  које је претходно руководство ЗИГ-а закључило са фирмом Душана Боровице. Директор ЗИГ-а нагласио је да је тендер у потпуности  спроведен на основу истих пројеката и предмера радова, а да је остварена уштеда од близу 358 милиона динара. Најавио је завршетак комплетне IV фазе Булевара Европе у мају идуће године, а почетак изградње моста за око 20-ак дана.

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА ПОРЕД СПЕНСА

21.7.2014.

   ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да су данас, 21. Јула 2014. године, почели радови на изградњи новог паркинга код Спортско-пословног центра Војводина. Паркинг се гради на слободној јавној површини која се налази југозападно од објекта СПЦ Војводина, између Булевара ослобођења и Булевара цара Лазара, на простору поред већ постојећег паркинга.
Будући паркинг моћи ће да прими око 150 путничких возила и имаће четири реда паркинг места, са управном шемом паркирања, а одређен број места биће резервисан за особе са инвалидитетом.
Како би се испунили сви потребни услови безбедног приступа паркираним возилима, предвиђена је и изградња пешачких стаза, које ће бити повезане са постојећим пешачким комуникацијама.
Поред тога, у сврху одвођења атмосферских вода са површине паркинга, гради се и атмосферска канализација, која ће бити спојена на постојећи канализациони систем.
Извођач ових радова је ДОО „Пут-инвест“ из Сремске Каменице, рок за завршетак је 45 календарских дана, док је уговорена вредност 16.373.633,41 динара.
У циљу повећања безбедности у вечерњим часовима, у плану је изградња и одговарајућег јавног осветљење на самом паркингу, а тренутно је у завршној фази поступак јавне набавке за избор извођача радова.

НОВИ УРБАНИ МОБИЛИЈАР КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ

17.7.2014.

   ЈП Завод за изградњу града наставља акцију постављања клупа на територији Града и овога пута акценат је стављен на одређене микролокације које нису опремљене адекватним елементима урбане опреме.

  цео текст...

ПОЧИЊЕ УРЕЂЕЊЕ ВЕЛЕБИТСКЕ УЛИЦЕ

7.7.2014.

   ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да ће у среду, 09. јула 2014. године почети радове на уређењу Велебитске улице у Новом Саду.
Велебитска улица се налази на Клиси и повезује Сентандрејски пут са Змајевичким путем. Она представља границу између две просторне целине, и то, са леве стране улице налази се блок намењен индивидуалном становању, а са десне стране простор који је резервисан за спортске терене и новоизграђену основну школу.

  цео текст...

НОВИ ЗВУЧНИ СЕМАФОРИ У ГРАДУ

4.7.2014.

   ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да је почело постављање звучне опреме на семафорима на 11 најпрометнијих раскрсница у ширем центру града са циљем да се слепим и слабовидим особама омогући лакше и безбедније кретање преко раскрсница. После више година, ово су прве активности које побољшавају стандарде приступачног окружења у нашем граду чиме се најугроженијој групи пешака у које спадају деца, старија лица, као и особе са привременим или трајним тешкоћама у кретању, стварају услови за несметано кретање.

  цео текст...

ОГЛАСИ ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЕСТА

САМОСТАЛНИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
(1 извршилац)

САМОСТАЛНИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИХ ОБЈЕКАТА
(1 извршилац)

САМОСТАЛНИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ВРЕЛОВОДА И ГАСОВОДА
(1 извршилац)

 
објављено 22.7.2014.

 Ride across Europe

ОДРЖАНА ЈАВНА НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
3.7.2014.

• Парцела број 5994 К.О. Нови Сад I, 715м2, Улица Коперникова 49, за изградњу пословног, стамбеног или стамбено - пословног објекта ***ПРОДАТО***
• Парцела 4125/1 К.О. Сремска Каменица, 508м2, Мишелук II, зa изградњу објекта за породично становање ***ПРОДАТО***

Contract title:
Procurement of hydro-mechanical equipment for project: Harmonized activities related to extreme water management events – especially flood, inland inundation and drought
Publication reference:
HUSRB/1203/121/145-5.1.3

Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad intends to award a supply contract for hydro-mechanical equipment consisting of submersible pumps for five pumping stations including delivery pipelines, fittings, valves and installation into the existing pumping stations of the sewer manhole. Besides, electric wiring of the electric motor drive along with the remote supervision and control equipment is to be connected. The procurement will include the equipment, transport and installation costs in Novi Sad with financial assistance from the IPA programme of the European Union. The tender dossier is available from website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

The deadline for submission of tenders is September 27th 2013, 14.00h (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

INVITATION TO TENDER

TENDER DOSSIER

DRAWINGS

MINUTES OF MEETING No. 1

CORRIGENDUM No. 1

CORRIGENDUM No. 2

CLARIFICATIONS

CORRIGENDUM No. 3

ANNEX II & III - TECHNICAL SPECIFICATIONS & TECHNICAL OFFER

IMPORTANT NOTIFICATION REGARDING TENDER OPENING OF SESSION

Due to unavailability of the committee members, tender opening session will be postponed. The tenders will be opened in public session on October 07th 2013.; 11.00h (Local time) at Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad, Stevana Branovackog br. 3, 21000 Novi Sad by the Committee appointed for the purpose.

NOTE: Deadline for submission of tenders is not changed and it is October 04th 2013, 14.00h (local time).


МАПА НОВОГ САДА Више о мапи...

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2014

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 70/2013 и 13/2014)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
 
 Мапа зона 

Закон о легализацији
("Сл. гласник РС", бр. 95/2013)

ПОЗИВ
ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

   Дана 1. новембра 2013. године ступио је на снагу Закон о легализацији објеката ("Службени гласник РС" број 95/13), којим је прописано да ће се поступци за легализацију започети пре ступања на снагу овог закона, по захтевима који су поднети до 11. марта 2010. године, а који нису окончани до дана ступања на снагу новог закона, окончати по одредбама овог закона.

Позивамо власнике бесправно изграђених објеката који су, у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, поднели захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта по Закону о планирању и изградњи,  да се јаве у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, ради преузимања документације и достављања исте надлежној Управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, Радничка 2, како би своје право на легализацију објекта остварили у законом прописаним роковима.

Након што Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада провери испуњеност услова за легализацију објекта, у складу са новим Законом о легализацији објеката, стећи ће се услови за обрачунавање и уговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

Документација се може преузети у просторијама ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, Стевана Брановачког број 3.


ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, фебруар 2014.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацији од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
· поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
· факсом на број (021)4889-341
· електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs


Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
 за Microsoft Internet Explorer mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад