O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «МАПА ЛОКАЦИЈА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

ЗИГ ПОСТАВЉА 11 ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ

21.01.2015.

   ЈП Завод за изградњу града и ове године наставља са својом идејом урбанизације малих целина које ће оплеменити градску територију. Имамо за циљ промовисање идеје о здравом начину живота и усвајању здравих навика Новосађана. Зато стављамо акценат на изградњу спортских игралишта са фитнес справама на јавним површинама где за то постоје услови.
Једна таква теретана на отвореном постављена је на Булевару Европе, на зеленој површини новоизграђеног Булевара, локацији која у најмању руку заслужује садржај оваквог типа.
У овом делу града, док се насеље трансформисало градњом вишеспратница и претварањем објеката индивидуалног становања у колективно, није се размишљало о новим нараштајима која ће ту и одрастати.
Увиђајући слику недостатка спортских садржаја на овом локалитету, заиста смо имали потребу да уложимо и у овај део града, оплеменимо га новим садржајима који ће, завршетком изградње 4. деонице Булевара Европе, постати врло интересантан за инвеститоре. Најпре и због тога што су становници Детелинаре годинама уназад тражили и захтевали садржаје тог типа, а пошто је ово једини слободан простор на подручју Нове Детелинаре, Завод је у складу са урбанистичким условима и техничком документацијом, поставио дечије игралиште, изградиo кошаркашки терен, асада и теретану на отвореном“рекао је Горан Вишњић, директор Завода за изградњу града.
Спортски реквизити намењени су за рекреацију и вежбање на отвореном, највишег су квалитета, а материјал је проверен на безбедност, токсичност и дуготрајност. Справе и сетови омогућавају јачање и разгибавање свих група мишића, прилагођене су за тренинге спортиста и рекреативаца. Коришћење справа повећава снагу и издржљивост, равнотежу и координацију људског тела, а јачају срце и плућне функције.
Приводе се крају и радови на изградњи теретане у дворишту ОШ „Прва војвођанска бригада“, док ће у наредном периоду започети изградња још 9 теретана и то на на територији следећих месних заједница: Житни трг, Ветерник, Бистрица, Клиса, Адице, Ченеј, Руменка, Ковиљ и у ОШ „Никола Тесла“ на Телепу.
ЗИГ наставља са овим племенитим активностима па ћемо се трудити да идеју здравог духа промовишемо и даље и то изградњом још оваквих садржаја који ће користити свим генерацијама.

ЗАСВЕТЛЕЋЕ КРУЖНА РАСКРСНИЦА НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ ПУТУ

23.12.2014.

Без обзира на календарски део године, ЈП Завод за изградњу града користи лепе децембарске дане за реализацију својих активности.
Зато са задовољством обавештавамо јавност да су у току радови на изградњи јавног осветљења кружне раскрснице са прилазним саобра-ћајницама на Сентандрејском путу.
Сутра, 24. децембра 2014. године крећу грађевински радови који подразумевају радове на полагању темељних стопа и ископе ровова за полагање каблова, након чега ће бити створени услови за подизање самих стубова јавне расвете.
цео текст...

ЗАСИЈАЛО НЕКОЛИКО УЛИЦА И ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА У ГРАДУ

24.11.2014.

У предвиђеном року успешно су завршени радови на изградњи јавног осветљења у комплексу образовних установа, као и у неколико улица у граду. Осветљено је 5 улица и 3 образовне установе где је постављено око 180 стубова са одговорајућим светиљкама.
Ново јавно осветљење добили су вртић „Звончица“ у Саве Ковачевића, вртић „Бајка“ у Улици Стевана Христића и улаз ОШ „Соња Маринковић“.
Такође,  засијало је и у Велебитској улици, Улици Димитрија Аврамовића, Југ Богдана, Стевана Момчиловића, али и на Руменачком путу.
цео текст...

ЗИГ НАСТАВЉА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У СТЕПАНОВИЋЕВУ

18.11.2014.

Данас, 18. новембра, почели су радови на изградњи преосталих 10,8 км мреже секундарне канализације у насељу Степановићево.
Према пројекту, канализација у Степановићеву подељена је на три слива, а прошле године  ЗИГ je завршио радове на изградњи преко 7 км канализационе мреже  и црпне станице која припада сливу 3.
Како би се проблем одвођења отпадних вода решио на простору целог насеља, наставља се реализација овог капиталног инфраструктурног пројекта изградњом мреже која припада сливовима 1 и 2.
цео текст...

ПОЧИЊЕ УРЕЂЕЊЕ ВИТЕШКЕ УЛИЦЕ НА АДИЦАМА

14.11.2014.

ЈП Завод за изградњу града почиње комунално уређење Витешке улице, а становници овог дела Адица коначно добијају нову саобраћајницу и јавно осветљење.
Ова улица се простире од Улице Десанке Максимовић до Шумске у дужини од око 370 метара, дуго је била занемаривана и у комуналном смислу врло запуштена. Коловоз не постоји, већ је у једном делу само насут стругани асфалт као некадашње решење за безбедније одвијање саобраћаја.
цео текст...
 Ride across Europe

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОДРЖАНО 23.01.2015.
Две парцеле за изградњу објеката за породично становање у Сремској Каменици - Мишелук II - 4124/9 *ПРОДАТО* и 4125/7 *ПРОДАТО*

Contract title:
Procurement of hydro-mechanical equipment for project: Harmonized activities related to extreme water management events – especially flood, inland inundation and drought
Publication reference:
HUSRB/1203/121/145-5.1.3

Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad intends to award a supply contract for hydro-mechanical equipment consisting of submersible pumps for five pumping stations including delivery pipelines, fittings, valves and installation into the existing pumping stations of the sewer manhole. Besides, electric wiring of the electric motor drive along with the remote supervision and control equipment is to be connected. The procurement will include the equipment, transport and installation costs in Novi Sad with financial assistance from the IPA programme of the European Union. The tender dossier is available from website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

The deadline for submission of tenders is September 27th 2013, 14.00h (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

INVITATION TO TENDER

TENDER DOSSIER

DRAWINGS

MINUTES OF MEETING No. 1

CORRIGENDUM No. 1

CORRIGENDUM No. 2

CLARIFICATIONS

CORRIGENDUM No. 3

ANNEX II & III - TECHNICAL SPECIFICATIONS & TECHNICAL OFFER

IMPORTANT NOTIFICATION REGARDING TENDER OPENING OF SESSION

Due to unavailability of the committee members, tender opening session will be postponed. The tenders will be opened in public session on October 07th 2013.; 11.00h (Local time) at Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad, Stevana Branovackog br. 3, 21000 Novi Sad by the Committee appointed for the purpose.

NOTE: Deadline for submission of tenders is not changed and it is October 04th 2013, 14.00h (local time).


ГИС

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2015

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 69/2014)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
 
 Мапа зона 

Закон о легализацији
("Сл. гласник РС", бр. 95/2013)

ПОЗИВ
ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

   Дана 1. новембра 2013. године ступио је на снагу Закон о легализацији објеката ("Службени гласник РС" број 95/13), којим је прописано да ће се поступци за легализацију започети пре ступања на снагу овог закона, по захтевима који су поднети до 11. марта 2010. године, а који нису окончани до дана ступања на снагу новог закона, окончати по одредбама овог закона.
Позивамо власнике бесправно изграђених објеката који су, у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, поднели захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта по Закону о планирању и изградњи,  да се јаве у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, ради преузимања документације и достављања исте надлежној Управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, Радничка 2, како би своје право на легализацију објекта остварили у законом прописаним роковима.
Након што Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада провери испуњеност услова за легализацију објекта, у складу са новим Законом о легализацији објеката, стећи ће се услови за обрачунавање и уговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.
Документација се може преузети у просторијама ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, Стевана Брановачког број 3.


ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, фебруар 2014.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацији од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
· поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
· факсом на број (021)4889-341
· електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
 за Microsoft Internet Explorer mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад