O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «МАПА ЛОКАЦИЈА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна
ЗАВРШЕНО УРЕЂЕЊЕ УЛИЦЕ ПОЛГАР АНДРАША

23.4.2015.

   ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да су завршени радови на уређењу Улице Полгар Андраша, на деоници од Милутина Бојића до Павлека Мишкине.
Ова инвестиција завршена је пре предвиђеног рока, a захваљујући ангажованошћу и доброј координацији надзора и извођача радова у оквиру дефинисаних средстава извршени су и одређени додатни радови“ – изјавио је директор Горан Вишњић.
Изграђен је нов коловоз у дужини од око 470 метара, с тим да је дошло до проширења регулације са 3 на 5 метара. Такође, изграђене су пешачке стазе променљивих ширина свуда где су за то постојале техничке могућности, а изграђено је и око 190 паркинг места ширине 4 метра. Одводњавање са коловоза решено је путем сливника у атмосферску канализацију.
Синхронизовано са овим изводили су се и радови на изградњи новог јавног осветљења. Постављено је укупно 18 стубова јавне расвете, висине 8 метара, као и одговарајуће светиљке које у потпуности задовољавају потребе учесника у саобраћају, нарочито пешака. Такође, улица је и хортикултурно уређена.
Значајно је напоменути да су у оквиру уговорених средстава изведени и следећи додатни радови: рехабилитована је постојећа бициклистичка стаза дуж целе деонице која је била девастирана приликом реконструкције топловода, све раскрснице (са М. Бојића, П. Мишкине. Г. Кароља и Цвећарском и Романијском улицом) су преасфалтиране, све зелене површине су хумузиране, и санирана је ограда на кухињи објекта Радосног детињства. Сви ови непредвиђени радови реализовани су у оквиру дефинисаних средстава, али су се, и поред тога, одређена средства уштедела. Поред тога, асфалтирањем раскрснице са Романијском улицом становници овог дела града су добили још један излаз на Булевар Европе.
Извођач радова на изградњи саобраћајних површина је Д.О.О. Пут-инвест из Сремске Каменице, а комплетна вредност свих радова износи око 45 милиона динара.

УРЕЂУЈЕ СЕ ПРОСТОР ОКО НОВОГ ВРТИЋА У ВЕТЕРНИКУ

20.4.2015.

ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да су почели радови на уређењу простора око новог објекта вртића у насељу Ветерник. Испред новоизграђеног објекта Предшколске установе „Радосно детињство“ у Пауновој улици број 2 у Ветернику постојала је неуређена јавна површина коју је било неопходно уредити. На тај начин простор ће се прилагодити нашим најмлађим суграђанима, као и њиховим родитељима, и омогућити несметан прилаз вртићу.
цео текст...

ПРЕМОШЋЕН КАНАЛ НА ТРАСИ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ

17.4.2015.

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и директор ЈП Завод за изградњу Града  Горан Вишњић обишли су јуче радове на изградњи моста преко Канала ДТД на траси Булевара Европе. Изградња овог моста једна је од најзначајнијих инвестиција из овогодишњег Програма уређивања грађевинског земљишта.
Будући мост ће бити дуг 176 метара, а широк око 30 метара. Мост ће имати четири саобраћајне траке, обостране пешачке стазе ширине три метра и бициклистичке стазе ширине два метра, као и јавно осветљење које ће обасјавати целу конструкцију моста.
цео текст...

АКТИВНОСТИ ЗИГ-а НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

7.4.2015.

ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да су завршени радови на изградњи новог јавног осветљења на неколико локалитета, док је у завршној фази осветљавање улица на Сајлову. Радови су завршени у ОШ „Душан Радовић“ (постављено 14 нових стубова),  на путу до манастира у Каћу (постављено 25 нових стубова јавне расвете), у Јаворовој улици (на постојеће стубове постављено 11 нових светиљки), али и у Улици Мике Антића где је изграђено 8 нових стубова.
цео текст...
 Ride across Europe

На основу члана 55 и 57 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12)

Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3
објављује

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
ЗА ДИЗАЈН

Редни број јавне набавке:
1.2.27

Предмет јавне набавке:

Идејно архитектонско - ликовно решење споменика* поводом трагичног страдања младих у дискотеци „Контраст“ у Новом Саду

* У складу са чланом 2 Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада (“Сл.лист Града Новог Сада”, бр.15/2009 и 20/2010 и 51/2011) под појмом споменика се подразумева:
“Споменик у смислу ове одлуке је дело ликовне или примењене уметности – фигура, биста, попрсје, рељеф, спомен плоча или друго спомен обележје које обележава догађај или личност значајну за Град Нови Сад, националну историју и културу или светску политичку и културну историју. Скулптурално дело у смислу ове одлуке је дело које се због своје уметничке вредности поставља на јавној површини.”

Рок: 4.5.2015.

цео текст позива...


ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОДРЖАНО 23.01.2015.
Две парцеле за изградњу објеката за породично становање у Сремској Каменици - Мишелук II - 4124/9 *ПРОДАТО* и 4125/7 *ПРОДАТО*

ГИС

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2015

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 69/2014)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
 
 Зоне за обрачун висине накнаде 

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији (Републички завод за статистику)
 
 Зоне за обрачун доприноса 

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, фебруар 2014.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацији од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
· поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
· факсом на број (021)4889-341
· електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
 за Microsoft Internet Explorer mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад