O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА «Google МАПА» | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

УЛИЦA НОВА I У ВЕТЕРНИКУ ДОБИЛА ПЕШАЧКУ СТАЗУ

5.2.2016.

   Члан Градског већа за комуналне послове, Владимир Стојковић, и в.д директора ЈП Завод за изградњу града, Дејан Мандић, у петак, 5. фебруара 2015. године,  обишли су Улицу Нова 1 у Ветернику где су завршени радови на изградњи пешачке стазе.
Улица Нова 1 протеже се од Новосадског пута па све до насипа и једне од највећих шљункара на Дунаву, што узрокује да се овом улицом, поред путничког, одвија и интензиван теретни саобраћај.
Пре изградње пешачке стазе, коловозом се одвијао комплетан саобраћај због чега је била угрожена безбедност пешака и бициклиста, а нарочито деце на путу до школе. Изградњом пешачке стазе у знатној мери повећана је безбедности свих учесника у саобраћају, а првенствено је олакшано кретање пешака.
Пешачка стаза, ширине 1,60м, са обостраним банкинама од 0,50м, изграђена је са непарне, односно леве стране улице. Надовезује се на већ постојећу стазу (од Новосадског пута до Улице Нова 78) и простире се све до насипа у укупној дужини од 1.381м. Стаза је изграђена од бетонских плоча жуте боје, а за потребе безбедног кретања слепих и слабовидих лица дуж пешачке стазе постављене су плоче водиље, а на прелазима плоче упозорења.
Радови на изградњи пешачке стазе завршени су знатно пре уговореног рока, извођач је ДОО „Пут-инвест“ из Сремске Каменице, а инвестиција је вредна 12.911.413 динара.

IV ДЕОНИЦА БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ ОТВОРЕНА
ЗА САОБРАЋАЈ

25.1.2016.

   Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић и в.д. директора ЈП „Завод за изградњу града“, Дејан Мандић, заједно са директором ЈП „Путеви Србије“, Зораном Дробњаком, обишли су Булевар Европе где су завршени радови на изградњи IV фазе, а од суботе, 23.01.2016. године, ова саобраћајница је и званично пуштена у саобраћај.
Радови у оквиру IV фазе Булевара Европе обухватају потез од Руменачког пута до аутопута Суботица - Београд, у укупној дужини од око 3.100 метара.
У оквиру прве деонице која се, у дужини од 882 метра, протеже од Руменачког пута до канала ДТД, изграђен је коловоз са четири саобраћајне траке, пешачка и бициклистичка стаза, кружна раскрсница, као веза са Привредниковом улицом и надвожњак преко железничких постројења и Привредникове улице, дужине око 450 метара.
Извођач радова је ЈКП „Пут“, са подизвођачем ДОО „МН“ из Лознице, а уговорена вредност посла износи 995.220.707,96 динара.
Мост преко канала ДТД дугачак је 176 метара, а широк око 30 метара, док дужина прилазних мостовских конструкција износи 210 метара. На мосту је изграђен  коловоз са четири саобраћајне траке, као и обостране пешачке и бициклистичке стазе.
цео текст...

КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА СВЕ СТАНОВНИКЕ КОВИЉА

21.1.2016.

У четвртак 21. јануара 2016. године, Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић и в.д. директора ЈП Завод за изградњу града, Дејан Мандић, обишли су радове на изградњи система канализације у Ковиљу.
У Ковиљу је у ранијем периоду изграђено 44.469 м мреже секундарне канализације, потисни цевовод у дужини од 848,92м и 9 црпних станица, чиме је омогућено да проблем одвођења отпадних вода буде решен у целом насељу и да сва домаћинства добију могућност прикључења на канализацију.
цео текст...
 Ride across Europe

ОГЛАСИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
јавно надметање одржано 30.12.2015.
Google Street View

јавно надметање одржано 15.12.2015.

Google Street View

Изградња објекта планираног за централне функције у оквиру пословања на улазном правцу у град (трговина, угоститељство, услужно занатство, услуге, култура) у Новом Саду, Улица Руменачки пут
Google Street View

Изградња пословно-стамбеног објекта у Новом Саду, Улица Јанка Чмелика бр. 94

ГИС

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2016

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 62/2015)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
Зоне за обрачун висине накнаде
Износ накнаде по зонама
и намени објеката

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 11/2015, 33/2015 и 44/2015)
Просечне цене станова новоградње у Републици Србији - I полугодиште 2015. (Републички завод за статистику)
Зоне за обрачун доприноса
Износ доприноса по зонама
и намени објеката

ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, септембар 2015.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.
Попуњен захтев се може поднети:
поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
факсом на број (021)4889-341
електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs

Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива актуелности | Линкови | Контакт | English
mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад