O НАМА | АКТУЕЛНО | ПРОДАЈА ЗЕМЉИШТА | ЈАВНЕ НАБАВКЕ | КАТАЛОГ ЛОКАЦИЈА | ЛИНКОВИ | КОНТАКТ | ГИС | ENGLISH
Почетна страна

ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ЈОШ ЧЕТИРИ УЛИЦЕ У ГРАДУ

16.9.2014.

   ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да су почели радови на изградњи новог јавног осветљења у још четири улице у граду, чиме се наставила акција коју је ЗИГ започео током ове године.
Циљ ове акције је да се постави јавно осветљење у оним улицама где за то постоје услови, а које су до сада биле неосветљене.
Радови се изводе у Велебитској, Улици Димитрија Аврамовића, Улици Југ Богдана и Стевана Момчиловића у Новом Саду, а изводе се на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину.
На овим локалитетима кретање пешака и возила у вечерњим сатима је врло отежано па је потребно поставити нове стубове јавне расвете и олакшати, како саобраћајну, тако и пешачку комуникацију.
У Велебитској улици постављени су темељи, каблирана је траса у дужини од око 500 метара и следи монтирање 18 стубова са одговарајућим светиљкама.
У Димитрија Абрамовића у току су грађевински радови, а синхронизовано се изводе радови на каблирању трасе и полагању темељних плоча ради монтаже 32 стуба јавног осветљења.
У Улици Југ Богдана припрема се терен за почетак грађевинских радова који ће се изводити у дужини од око 380 метара и биће постављено 13 стубова јавне расвете.
Засијаће и Улица Стевана Момчиловића са 9 нових стубова јавне расвете.
Такође, ЗИГ је покренуо активности на изради пројектно-техничке документације за изградњу јавног осветљења у Антона Чехова, делу Полгара Андраша, делу Мике Антића, Новој улици између Привредникове и Пута новосадског партизанског одреда, као и блоку омеђеног улицама Бате Бркића, Душана Даниловића, Сељачких буна и Кнеза Милоша. У плану је и израда пројеката за полицијску станицу на Клиси и Грбавици, као и за декоративну расвету Београдске капије.
Безбедност наших суграђана је најважнија, стога се улажу напори да се што пре обезбеде услови и тамо где је неопходно изгради ново јавно осветљење јер ће се тиме осигурати безбедније кретање како пешака, тако и возила у ноћним сатима.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ УЛИЦИ

15.9.2014.

   ЈП Завод за изградњу града приводи крају радове на сређивању свих улица у центру града у у којима је извршено раскопавање коловоза због радова на подземним инсталацијама.
Након двомесечних радова на уређењу саобраћајних површина, Железничка улица је, поред тога што је добила лепши изглед, постала знатно  функционалнија за одвијање колског и пешачког саобраћаја.
Ова улица је, и пре радова на подземним инсталацијама, била у веома лошем стању, са великим бројем мрежастих пукотина и ударних рупа на асфалтном коловозу и испуцалим, а на појединим местима чак и изломљеним пешачким стазама.

  цео текст...

ЗИГ УРЕДИО АТЛЕТСКЕ ТЕРЕНЕ НА СТАДИОНУ „КАРАЂОРЂЕ“

12.9.2014.

   ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да се, у циљу побољшања услова за бављење атлетским дисциплинама, приступило радовима на адаптацији атлетских борилишта на стадиону „Карађорђе“.

  цео текст...

ЗИГ УРЕЂУЈЕ ДВОРИШТА ПОЛИЦИЈСКИХ СТАНИЦА

10.9.2014.
   По захтеву и у сарадњи са ПУ Нови Сад, ЈП Завод за изградњу града реализовало је радове на уређењу дворишта неколико полицијских станица на територији Града.
  цео текст...

ВЕЛЕБИТСКА УЛИЦА ДОБИЈА АСФАЛТ

8.9.2014.

   ЈП Завод за изградњу града обавештава јавност да се приводе крају радови у Велебитској улици и да ће данас у току дана она бити асфалтирана у целој својој дужини.

  цео текст...

ПОЧЕЛО УРЕЂИВАЊЕ УЛИЦА НА ТЕЛЕПУ

3.9.2014.

   У складу са овогодишњим Програмом уређивања грађевинског земљишта, у току су радови на комуналном уређивању Вардарске улице, а за неколико дана почињу радови у још две улице на Телепу, Тихомира Остојића и Милана Савића.

  цео текст...
 Ride across Europe

НАРЕДНА ЈАВНА НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Изградња породичног стамбеног објекта, Футог
Изградња породичног стамбеног објекта, Ченеј
Изградња вишепородичног стамбеног објекта у Улици Корнелија Станковића, Нови Сад
Изградња објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде и производног занатства у Улици Пут Новосадског партизанског одреда, радна зона Север II, Нови Сад
Изградња објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде у улици Новој северно од Пута Новосадског партизанског одреда, радна Зона Север II, Нови Сад
Изградња објекта за радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде, Улицa Новa, северно од Пута Новосадског партизанског одреда, Нови Сад
пријаве се примају: 14.10.2014. 9-14ч
јавнa надметањa су: 15.10.2014.

Contract title:
Procurement of hydro-mechanical equipment for project: Harmonized activities related to extreme water management events – especially flood, inland inundation and drought
Publication reference:
HUSRB/1203/121/145-5.1.3

Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad intends to award a supply contract for hydro-mechanical equipment consisting of submersible pumps for five pumping stations including delivery pipelines, fittings, valves and installation into the existing pumping stations of the sewer manhole. Besides, electric wiring of the electric motor drive along with the remote supervision and control equipment is to be connected. The procurement will include the equipment, transport and installation costs in Novi Sad with financial assistance from the IPA programme of the European Union. The tender dossier is available from website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

The deadline for submission of tenders is September 27th 2013, 14.00h (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad www.zigns.rs.

INVITATION TO TENDER

TENDER DOSSIER

DRAWINGS

MINUTES OF MEETING No. 1

CORRIGENDUM No. 1

CORRIGENDUM No. 2

CLARIFICATIONS

CORRIGENDUM No. 3

ANNEX II & III - TECHNICAL SPECIFICATIONS & TECHNICAL OFFER

IMPORTANT NOTIFICATION REGARDING TENDER OPENING OF SESSION

Due to unavailability of the committee members, tender opening session will be postponed. The tenders will be opened in public session on October 07th 2013.; 11.00h (Local time) at Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad, Stevana Branovackog br. 3, 21000 Novi Sad by the Committee appointed for the purpose.

NOTE: Deadline for submission of tenders is not changed and it is October 04th 2013, 14.00h (local time).


МАПА НОВОГ САДА Више о мапи...

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2014

Одлука о програму уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 70/2013 и 13/2014)
Одлука о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 и 69/2013 и "Сл. гласник РС", бр. 1/2014 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 13/2014)
 
 Мапа зона 

Закон о легализацији
("Сл. гласник РС", бр. 95/2013)

ПОЗИВ
ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

   Дана 1. новембра 2013. године ступио је на снагу Закон о легализацији објеката ("Службени гласник РС" број 95/13), којим је прописано да ће се поступци за легализацију започети пре ступања на снагу овог закона, по захтевима који су поднети до 11. марта 2010. године, а који нису окончани до дана ступања на снагу новог закона, окончати по одредбама овог закона.

Позивамо власнике бесправно изграђених објеката који су, у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, поднели захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта по Закону о планирању и изградњи,  да се јаве у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, ради преузимања документације и достављања исте надлежној Управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, Радничка 2, како би своје право на легализацију објекта остварили у законом прописаним роковима.

Након што Управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада провери испуњеност услова за легализацију објекта, у складу са новим Законом о легализацији објеката, стећи ће се услови за обрачунавање и уговарање накнаде за уређивање грађевинског земљишта у ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

Документација се може преузети у просторијама ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, Стевана Брановачког број 3.


ИНФОРМАТОР О РАДУ
Информатор о раду Јавног предузећа Завод за изградњу Града Нови Сад, припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије'' број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), а у складу са Упутствoм за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/10).
Информатор, фебруар 2014.
Захтев за приступ информацијама
Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информацији од јавног значаја може овде преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:
· поштом или предати лично у писарници Завода на адресу:
ЈП Завод за изградњу града
Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
· факсом на број (021)4889-341
· електронском поштом на e-mail: office@zigns.rs


Untitled Document

 

 
Почетна страна | О нама | Продаја земљишта | Каталог локација | Архива | Линкови | Контакт | English
 за Microsoft Internet Explorer mail to webmaster
© ЈП Завод за изградњу града Нови Сад