За качествено земеделие се доверете на плуговете MASS

С развитието на земеделския сектор настъпи и доста сериозна промяна и с механизирането на услугите. Ако преди векове стопаните ползваха животинска тяга и единичен плуг то в наши дни се залага на високата производителност и ефективност. Напредъка, който се отбелязва определено се отразява положително както в производството така и в конкурентоспособността на продукцията, която освен на българския пазар се реализира и на чуждия. А днес плуговете са един от задължителните инвентарни детайли, от които имат нужда земеделските стопани. Определящо е да се допринесе за качествената обработка на почвата за да може леглото да се подготви за предстоящото засяване. А плуговете са в основата на агротехническите мероприятия. За да се снабди почвата с кислород, да се елиминират упоритите плевели и да се размесят остатъците от предишната сеитба са нужни мощни средства. А какво по-ефективно решение от това да се използват плугове от MASS.bg – доказано качество, намаляване на производствените разходи.качествени плугове

След 1921 година, когато масово навлизат тракторите като основен ресурс за обработка на земеделската земя стават интересни и различните видове прикачен инвентар, с които третирането на почвения слой става максимално бързо. При някои от културите са особено важни сроковете за мероприятията. От това зависи дали ще се повиши плодородието на земята и от тук качеството и количеството на културите. А всъщност плуговете са най – доброто средство за дълбоката оран, който подпомага обръщателния процес. Без значение дали имате нужда от минимална почвообработка или дълбока оран, отстраняване на плевели и остатъци от посеви с помощта на плуговете MASS можете да сте напълно сигурни, че процеса ще протече безпроблемно.

При покупката на плугове важно да се предвидят редица фактори. Не бива всички плугове да се поставят под общ знаменател, тъй като реално съществено значение имат  вида на почвата, както и общата площ, която ще бъде третирана. Много млади земеделски стопани се водят по това, че трябва да разполагат с мощен трактори към инвентара подхождат малко по-елементарно. А всъщност спецификата на всеки един вид плуг е строго определяща за да се постигне наистина максимално ефективност и да се подобри плодородието на обработваната площ. MASS разполагат с мощен ресурс, който подпомага всеки един от процесите като дълбока оран, периодични мероприятия, подготовка за сеитба, разораване и обогатяване на почвата с торове и препарати за растителна защита. Основните машини и инвентар имат съществено приложение и не само, че са рентабилно решение, но и спомагат за оптимизиране на времевия показател, както и са подобряване плодородието на обработваните площи.