Важни факти, които трябва да знаете за дизеловото гориво за отопление

Днешното дизелово гориво за отопление е биоразградимо и 95% по-чисто от всякога! Фирмите в тази индустрия са поели отговорността да доставят продукти с ниско съдържание на сяра и биогорива, които помагат за намаляване на емисиите, които могат да доведат до глобално затопляне.

  1. Дизеловото гориво за отопление е безопасно

Нафтата за отопление на дома може да се запалва само чрез усъвършенствана отоплителна система. Ако изпуснете запалена клечка кибрит в нея, ще бъде сякаш я пускате във вода!

За разлика от природния газ, дизелът не е взривоопасен и вдишването на изпаренията му не е фатално. Възможността от изпускане на въглероден оксид в дома от отоплителна система, работеща с нафта, е много ниска. Ако има неизправност в системата, тя ще даде ясни признаци за това като дим, миризми или дори сажди, преди да се освободят опасни нива на въглероден оксид. Газовите отоплителни системи не ви предупреждават за такива проблеми и за освобождаването на въглероден окис.

  1. Дизеловото гориво за отопление е щадящо към околната среда

През последните 20 години съдържанието на сяра в нафтата е намалено от над 1% до 0,5% – или с над 93%, което подпомага много борбата със замърсяването на въздуха. Чрез изследване от 2004 г. германско проучване установява, че дизелът за отопление е по-щадящ от природния газ, по отношение на общите емисии. Най-значимите емисии на природен газ от производството до крайната му употреба идват от самото производство, преработката и транспорта.

  1. Доставките на дизелово гориво за отопление отговорят на търсенето му

Независимо от глобалните политически вълнения и природни бедствия, все още има изобилие от суров петрол и световните запаси ще съществуват дълго време. Има над 36 страни производителки на нафта. А напредъкът в индустриалните технологии гарантира, че доставките на дизел ще останат силни в обозримо бъдеще.

  1. Топлината на петрола е чиста и надеждна

Днешната топлинна енергия е с 95% по-чиста от 1970 г., благодарение на новите системи за отопление, които не произвеждат сажди, замърсявания или миризми. С дизеловото гориво за отопление винаги ще получавате необходимото количество, което да съхранявате на собствения си имот – Вие избирате как да го използвате, съхранявате и кога Ви е необходимо. Утвърдените петролните компании осигуряват непрекъснато обслужване, а Вие се наслаждавате на автоматична доставка и подкрепа, за да сте спокойни, че никога няма останете на студено. В България една от тези компании предлагаща и доставяща дизелово гориво за отопление е Горрел.

  1. Дизеловото гориво за отопление е енергийно ефективно

Средно, нафтата за отопление изгаря около 16% по-ефективно от газта. Ефективността на новите системи за отопление с петрол варира от 83% до 95%, а средната продължителност на живота им е от 30 или повече години, ако са правилно поддържани. За сравнение, продължителността на живота на газова система е 11-14 години. Инвестицията за оборудването се възвръща за кратко време, добавя стойност към дома и осигурява по-ефективна топлина от газта. Скоростта на оползотворяване на гореща вода от водонагревател с дизел е два пъти по-бърза от нагревателя за вода и три пъти по-бърза от електрически бойлер.