Колко струва смяната на водомер?

29Apr - by RazisnaZaz - 0 - In Бизнес - Строителство
водомер с дистанционно отчитане

Смяната на водомер се налага в определен етап от експлоатацията на измервателното устройство. То може да бъде провокирано от това, че има констатиран някакъв дефект или пък дружеството доставчик е издало предписание за извършване на смяна предвид изминали над 10 години от използването на водомера. Каквато и да е причината за провеждането на такова действие обаче имайте предвид, че едно от задължителните условия за експедитивност, качество и отговорно отношение към работата има именно използването на лицензирана, утвърдена услуга. Това, което най-вече вълнува потребителите е каква за смяна на водомер цена ще трябва да бъде заплатена. Ако и вие се вълнувате от подобни въпроси то ето, че в днешната тема ще ги разгледаме с оглед да ви улесним при взимане на решение.

Критерии за избор на водопроводчик

Водопроводните услуги са доста разнообразни и това, което следва да се вземе под внимание са именно всички онези фактори, които имат пряко отношение към това да бъдат задоволени вашите предпочитания и интереси по отношение на създаване на благоприятни условия за използване на водния ресурс. В общи линии на водомера разчитаме да плащаме реални, коректно отразени сметки. До колко обаче това е възможно при прилагането на водопроводна услуга?

Има няколко важни и основни правила, които са наложени от дружествата, които доставят вода за битови или бизнес нужди. Факт е, че измервателните устройства следва да бъдат оптимално защитени от неправомерно използване и кражби. А това от своя страна налага да се използват ремонтни дейности, които са утвърдени и могат да ви гарантират ефективно и прецизно отчитане. Лиценза е едно от важните условия за да бъде нает екип, който да се заеме с извършването на подмяната на водомера.

На практика това подсигурява на клиентите:

 1. Бързина;
 2. Качество;
 3. Гаранции;
 4. Минимални ангажименти по отношение на узаконяване на измервателното съоръжение;
 5. Дълъг експлоатационен срок без риск от настъпване на дефекти и нужда от ремонти.

Разбира се, че е важно да спазите това условие. Има редица фактори, които са определящи за това да можете да си подсигурите идеална, красива, естетично оформена среда за реализиране на вашите принципи и удобства що се отнася до създаването на добри условия за използване на водния ресурс.

Защо е важно водомера да работи коректно?

водомер

По отношение на това да можете да разчитате на качествена услуга, която покрива стандартите за качество на доставчика на вода има защо да се доверите на опитен екип, който е наясно с всички изисквания за демонтиране и монтиране на водомери. Важни приоритети при подбора на такъв тип услуги е да се възползвате от разумни решения, благодарение на които новото измервателно устройство би било особено определящо за това да се подсигурят отлични условия за прецизната му работа. А това всъщност зависи от монтажа, който ще бъде направен.

Когато водомера работи коректно то това се отразява и на сметките, които ще заплащате т.е. ще заплащате реално изразходвано количество консумирана от домакинството ви вода.

Стъпки за подмяна

Когато се извършва смяна на водомер това, което е необходима да знаете като процедура е, че става въпрос за:

 1. Оглед на мястото, където е инсталирано измервателното съоръжение;
 2. Спиране на водата;
 3. Отстраняване/демонтиране на водомера;
 4. Почистване;
 5. Монтаж на нов измервателен уред;
 6. Тестване;
 7. Пломбиране;
 8. Изготвяне на документи с опис на извършената услуга;
 9. Узаконяване.

Има редица неща, които е необходимо да се вземат под внимание, когато се касае за създаване на отлични условия за прецизно отразяване на консумацията на вода. Именно предвид това си струва да се вземат под внимание всички онези детайли, които имат отношение към осигуряването на по-добри условия за качествено свършена работа.

С Хидро Старт можете да си гарантирате удобство, изгодна цена и перфектни условия за извършване на услугата.