Събарянето на сгради като част от предстоящия строителния процес

22Jan - by RazisnaZaz - 0 - In Бизнес - Строителство

разрушяване

Под понятието „строителен бизнес“ много хора разбират чисто техническото изграждане на сгради, постройки и съоръжения. Реално обаче се оказва, че това е доста общо понятие, което включва в себе си няколко поднива, които характеризират процеса на постигане на крайния резултат. Една от основните предхождащи строителството на нова сграда дейности е тази по подготовка на терена, върху който тя ще се изгради. А самите мероприятия са свързани с това да се разрушат съществуващи постройки, да се отстранят отломките от терена и той да бъде добре заравнен за предстоящите дейности.

 

Има ли значение какви сгради са обект на събаряне

 

Има строго регламентирани процедури, които касаят събаряне на сгради. В общи линии на всеки е известно, че дадена постройка има определен живот на нормална експлоатация. След години употреба всяка сграда е подложена на ерозивни процеси, които изискват или нейното адекватно реставриране или разрушаване и построяването на нейно място на нова. Естеството и характеристиката на сградите обаче изисква да се вземат предвид използването на техника, материали и човешки ресурс за тяхното събаряне.  Така, че не  е без значение дали обект на разрушаване е завод за производство на химикали и препарати, жилищна сграда или спортно съоръжение.

 

Процедури по разрушаване на сгради от различен тип

 

За да бъдат съборени построените съоръжения и сгради както знаете е нужна експертна оценка. На база на предписанията на специалистите се генерират възможните варианти според типа на сградата и рисковете за безопасността. В една сграда по принцип има тухли, бетонови стени  и всякакви други строителни материали, но не са изключени и отпадни вредни вещества, които при неправилното им отстраняване от обекта могат да предизвикат екологична катастрофа. При сгради, с вложени при строителството азбест има сериозна опасност от вдишване, които да причинят сериозно увреждане на дихателните пътища. Това налага строго да се контролират етапите при извършването на разрушителните работи с цел да се елиминират рисковете от опасност за здравето на лицата, участващи в събарянето на сградите както и тези, които са в близост. Разрешение за разрушаването на потенциално опасни постройки се издава от регионалните структури на РИОСВ и РЗИ.

 

Защо е нужно наемането на лицензирана фирма за разрушаването на сгради

 

Много са причините, които са аргументирани по отношение на професионалната намеса на специалисти за събаряне на сгради. Част от тях изложихме, но с цел да дадем обективна информация ще представим и останалите, които са решаващи за ефективното  и бързо подготвяне на строителните терени за нови сгради:събаряне на сгради

  • – Компетентно и професионално извършване на разрушителните дейности;
  • – Спазване на предписанията и осигуряването на контролирано и безопасно събаряне на постройките;
  • – Гарантирана ефективност, съобразно естеството и спецификата на архитектурата на сградите;
  • – Комплексно предлагане на услуга – разрушаване, събаряне, събиране на отломките, извозване и почистване на терена.