ВИДОВЕ ТЕЧНИ ГОРИВА, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Всички знаем, които са двете най-популярни течни горива, които се използват за задвижване на автомобилите, но има ли и други?

Заедно със специалистите в търговията с течни горива от Дизелор ще ви представим най-популярните видове горива използвани от превозните средства.

Бензин

Бензинът е най-често срещаният вид от течните горива, използвани в днешно време за автомобилите. Той е на петролна основа и се преработва за четирицилиндровите двигатели, които се намират в повечето от днешните коли. Бензинът дава много предимства при управлението на лек автомобил или друго превозно средство.

Предимства на бензина

 • Бързо стартиране– Тъй като е високо запалим, превозните средства, задвижвани от бензин, обикновено палят по-бързо.
 • Бързо ускорение– Бензинът ускорява много по-добре от другите течни горива.
 • Тиха работа– Двигателите, задвижвани от бензин, работят по-безшумно от други видове, което е особено желано при пътническите превозни средства.
 • Мощен енергиен източник– Автомобилите, които работят с бензин или дизел, могат да работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, без да е необходимо презареждане. Могат да пътуват по-дълго и да работят по-бързо, в сравнение с коли, задвижвани от други източници на енергия.

Недостатъци на бензина

 • Замърсяване с въглерод– Основният проблем с бензина е фактът, че въглеводородите, съдържащи се в бензина, произвеждат въглероден диоксид. Известно е, че това допринася за замърсяването и глобалното затопляне.
 • Колебанияна цените – Тъй като цената на бензина се определя от търсенето и предлагането, и от колебанията в цените на петрола, има чести и понякога големи разлики в цените.

Дизел

Дизеловото гориво е най-често използвания вид от течните горива при транспортни превозни средства, камиони и автобуси. Някои предимства на дизела включват:

 • По-малко замърсяване– Въпреки че дизеловото гориво е не възобновяемо, емисиите му съдържат по-малко въглероден диоксид и азотен оксид, което допринася за по-умереното замърсяване на околната среда.
 • По-висока ефективност– Превозните средства, които използват дизелово гориво, работят с 30% по-висока ефективност от превозните средства, работещи с бензин.
 • По-дълъг живот на превозното средство– Тъй като те работят много по-чисто, дизеловите превозни средства обикновено имат по-дълъг живот от бензиновите превозни средства.

Газьол/Червен дизел

Газьолът се използваше за захранване на оборудване и превозни средства, които не се движат по магистрали, градски и междуградски пътища. Прилагаше се за следните цели:

 • Земеделие– Земеделските стопани го използват за работа с трактори, комбайни и плугове в техните полета.
 • Строителство– Строителните фирми го използват за експлоатация на дизеловото си оборудване като багери, булдозери, кранове и мотокари.
 • Транспорт– Газьолът често се използва за морски плавателни съдове и самолети.
 • Жилищно– Понякога червеният дизел се съхранява в резервоари и се използва за отопление на домове с петролни котли.

От 1.01.2016 година газьола вече не се маркира с червен цвят и няма преференции от цената му.

Пропан

Пропанът е известен също като втечнен петрол. Използва се за някои хибридни автомобили във Великобритания.

 • По-малко замърсяване– Пропанът произвежда по-малко токсични химикали от другите течни горива като бензина и дизела, и води до по-малко смог и замърсяване.
 • По-евтин от бензина– Обикновено пропанът е по-евтин от дизела или бензина.

Сгъстен природен газ

Може да се използва в течна или газообразна форма за работа на двигатели с вътрешно горене.

 • Не-корозивен– този газ е чист, без мирис и причинява по-малко износване на двигателя с вътрешно горене.
 • Най-малко замърсяване– превозните средства, работещи на система с комбиниран природен газ, произвеждат 80% по-малко въглеродни емисии от тези, които изгарят бензин.

Етанол

Етанолът е алтернатива на биогоривата. Произвежда се чрез превръщане на захарната тръстика, царевицата, ечемика и други природни продукти в гориво. Докато някои автомобили могат да работят на 100% етанол, повечето използват и добавка. Някои държави изискват използването на поне 10% етанол в бензина (Е10), за да се намалят емисиите на бензинов въглероден диоксид. Етанолът се предлага в голям брой концентрации. Колкото по-висока е концентрацията на етанол в горивото, толкова по-ниски са въглеродните емисии.

Био-дизел

Биодизелът е заместител на дизеловото гориво, който често се прави от захарно цвекло, рапично или палмово масло. Ето някои предимства от използването на биодизел:

 • По-малко замърсяване– Биодизелът гори много по-чисто и излъчва по-малко въглероден диоксид от дизела.
 • Увеличено рециклиране– Някои хора правят биодизел чрез рециклиране на остатъчно олио от фритюрници в ресторанти.

Един от недостатъците на биодизела е, че някои учени се опасяват, че отглеждането на култури за биогорива, ще доведе до обезлесяване. Това увеличава вероятността от изсичане на горите и може да се конкурира с водата и други природни ресурси за отглеждане на храна.

Керосин

Керосинът е запалима въглеводородна течност, която се използва като гориво в по-старите лампи и отоплителни тела. Въпреки че не може да се смесва с вода, той може да се смеси с нефтени разтворители.